türkçe porno anadolu yakası escort

'Yeni çözüm süreci Türkiye'nin önünü açar'

Kentte yerleşik olarak yaşayan göç zedeler, kamu kurumlarına yönelik olumlu olumsuzluk örnekler ile memnuniyet ve memnuniyetsizliklerini dili getirirken, karşılıklı güvenin önemli olduğunu ifade ettiler. Türkiye'nin ve Diyarbakır'ın temel sorunlarının başında işsizlik ve yoksulluğun geldiğini kaydeden göç zedeler, başarısız geçen çözüm sürecinin nedenlerini kendilerince açıkladılar. Tüm kesimin beklentisi ise yeni bir çözüm sürecinin başlatılması ve bu sürecin şeffaf olması.
Bu haber 2018-02-19 10:27:24 eklenmiş ve 6120 kez görüntülenmiştir.

Diyarbakır'ın göç gerçeği-7

Diyarbakır'da göçün niteliği, göç edenlerin demografik özellikleri, öğrenim, mesleki durumları, ekonomik düzeyleri, meslek ve çalışma hayatı, göç öncesi ve sonrası yaptıkları iş, kadınların ekonomik hayata katılımı, işsizlik, sosyal güvenlik, kente göç nedenleri ve göç öncesi ile sonrası hayat, kentsel yaşama uyumluluk, geri dönüş tutumları, gelecek kaygısı, kimlik ve aidiyet, göç eden gençliğin durumu gibi konularını ele alarak yapılan göç araştırması sonucunda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı.

 

Türkiye genelinde gerçekleştirilen kamuoyu yoklamalarında sıklıkla tekrarlanan konulardan biri 'kurumlara güven' olmakta. Türkiye'de 'polis/jandarma' veya 'mahkemeler' için elde edilen değerlerin yarısı Diyarbakır'da göz zedelerle yapılan görüşmelerde ortaya çıkmakta. Siyasi partiler ve yerel yönetimlere duyulan güvenin azlığı, Türkiye çapında gerçekleştirilen araştırmalarda da aynı şekilde ortaya çıkan bir sonuçtur.

 

Kamu kurumlarına güvende temkin ön planda!

Diyarbakır'da göç alınan bölgelerde yapılan araştırmada 'güven' konusunda çıkan çarpıcı sonuçları şöyle sıralayabiliriz:

* Devletin sosyal hizmetlerine güveniyoruz. Üniversite hastanesine güveniliyor.
* Yörenin insanları devlete güven konusunda kafa karışıklığı içinde.
* Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açmış olduğu kurumlara ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma kurumlarına güveniyoruz.
* Türkcell, DİSKİ ve Tarım İl Müdürlüğüne güveniyoruz.
* En güvenilir kurum Valilik, isteyene yardım eli uzatıyor.
* Kurumlara erişimde zorluk çekiliyor.
* Kamuda üst yöneticilere ulaşmak zordur.
* En çok güvendiğimiz kurumlar; BAĞ-KUR, SGK ve Sosyal yardımlaşma kuruluşlarıdır.

 

En önemli sorunlar

 

Yapılan araştırmada, göç mağdurlarının Türkiye'nin en önemli iki sorunu 'ekonomi' ve 'siyasi içerikli' sorunlar olduğunu görürken, yüzde 77'lik bir oranla en önemli sorun 'işsizlik olarak' ifade edildi.

 

Yine, siyasal sistemin serbest piyasa ekonomisini yetkin ve tarafsız olarak yürütmemesinin ortaya çıkardığı sosyal ve iktisadi eşitsizlik kaynağını, yani 'yolsuzluk' olgusu da dile getirilen en önemli sorunların başında geldi.

 

Diyarbakır'ın en önemli sorunu olarak da yine Türkiye'nin sorunu olarak belirtilen işsizlik, fakirlik, yolsuzluk gibi ekonomik nitelikle sorunlar ön plana çıktı.
Türkiye genelinde gerçekleştirilen anketlerde benzer sorulara, göç zedeler tarafından da sıklıkla ve yaklaşık olarak aynı oranlarda, benzer yanıtlar verilmektedir.
Araştırmada; aynı şekilde bölgeler arasındaki gelir dağılımın adaletsizliği, tahammülsüzlük, milliyetçilik, ırkçılık, medyada nefret söylemi, Kürt sorununa ideolojik değil gerçekçi yaklaşılmaması, demokrasi ve insan haklarına tüm kesimin saygı göstermemesi, göç nüfusunun fazla olması, asgari ücretin çok düşük olması, uzlaşma kültürünün olmaması, kadına karşı şiddet, muhalefet ve çoğulculuk eksikliğinin olması, farklılıklara saygı duyulmaması... gibi ana başlıklar altında rahatsızlıklarını ya da memnuniyetsizliklerini dile getirenler oldu.

 

'Ülkenin batısı yeterince dertlerimizi dinlemiyor'

 

Aynı şekilde Türkiye ve Diyarbakır'ın geleceği konusunda olumlu ve olumsuz beklentilere ise verilen yanıtlar şöyle:

* Tarafgirlik ve toplumsal ayrışma görüyoruz. İnsanlarımız arasında olumsuz bir hava hâkim. Ülkenin batısı yeterince dertlerimizi paylaşmıyor.
* Ekonomik alanda yatırımlar çatışma ortamı dolayısıyla durdu. İstihdam olanakları artmadıkça bölge insanın dağa çıkma yolu açık kalıyor.
* Gelecekte huzurlu yaşayabileceğimiz bir ülke ve özgürlük ortamında, düşüncelerimizi rahat ifade etme imkânı istiyoruz.
* Doğu-Batı ve ırk ayrımı olmadan, her şeyi kardeşçe yaşamak istiyoruz.
* Halkın istekleri göz önünde alınarak barış sürecine geri dönülmesini istiyoruz.
* Türkiye’nin kendi vatandaşına daha fazla değer vermesi gerekiyor.
* Devlet barış ve huzur ortamını uygun politikalarla kurmalı.
* Tarım ve hayvancılık konusu daha fazla önemsenmeli, gıda konusunda dışa bağımlı olmamalıyız.
* Kürt-Türk vb ayrımlar herkese, her şeye zarar verir.
* Çatışmalar durur ve tekrar bir uzlaşma süreci olursa, ülke geleceğe olumlu bakılabilir.
* Sur ilçesindeki olaylar sonucunda çok yara açıldı. Orada yaşayan insanlar dışarı atıldı. Olaylardan sonra, kentsel dönüşüm adı altında şehrin dokusu bozulacak.
* Çoğunluk Diyarbakır’dan ayrılmak istemiyor, ama huzurlu bir ortam bulunmazsa, ilçe ve köylere geri dönüşler olabilir.
* Demokrasi kültürünün daha gelişmesine ihtiyaç var. Ortak geleceğimiz için bu durum sorun teşkil ediyor.
* İç sorunlar hakkaniyet ile çözülürse ve komşu ülkelerle ilişkiler iyi olursa, önümüz açık olur.
* Yerel halk kimin barış, eşitlik, özgürlük dediğini ve kimin çatışmacı olduğunu seçebiliyor.
* 1990’larda köyler zorla boşaltıldı. Faili meçhul cinayetler işlendi. Bugün, ilçe ve kent merkezleri boşaltılıyor. Halk, devlet ve PKK arasındaki çatışma arasında kaldı.
* Genç göçmenler veya göçmen çocukları kültürel, manevi yozlaşma yaşıyor. Vasıfsızlık, işsizlik ve madde bağımlılığı mevcut…
* İşadamlarının Diyarbakır’a yatırımlarla sahip çıkmaları gerek.
* Yeni çözüm sürecinin başlatılması Türkiye'nin önünü açacaktır

 

Göç zedelerin gelecek beklentileri

 

Diyarbakır'a yerleşen göç zedelerin gelecek beklentilerinin iş bulma ve çalışılan işte maddi/manevi memnuniyet beklentisi tartışmasız en öncelikli beklenti olarak ortaya çıkmakta…
Ekonomik ağırlıklı bu beklentiyi, çocuklarının eğitimine bağlı bir temenni izlemekte…

 

Barınma şartlarının olumluluğuna dair beklenti ise üçüncü sırada yer almakta.

 

Barış ortamının inşası ise tüm göç zedelerin ana beklentisi olma özelliğini koruyor.
"Milli Birlik ve Kardeşlik Süreci", "Müzakere Süreci", "Çözüm Süreci" veya "Barış Süreci" olarak adlandırılan çözüm için çatışmaların sona ermesi, barış odaklı politikaların hayata geçirilmesi göç zedelerin tamamına yakını tarafından desteklenmekte…

 

Başarısız geçen çözüm süreci hakkında düşünceler

 

Araştırmada, beş yıl önce hayata geçirilen ancak sonuçsuz kalan çözüm sürecine ilişkin sorular da göç zedelere yöneltildi. Silahların sustuğu bu kısa süreli çatışmasızlık konusunda fikirlerini dile getirenler başarısızlığın temel nedeni olarak siyasi partilerin uzlaşmaz tavrı, sürecin yeterince şeffaf olmaması ve halkın yeterince bilgilendirilmemiş olmasına bağladı.
Katılımcıların tamamı, çözüm sürecinin halk tarafından benimsendiğini ve artık silahla bir çözümün olmadığını şu sözlerle ifade ettiler:

 

“Süreçten çok umutluyduk. Bu sürecin tekrar yürürlüğe konmasını istiyoruz. Partilerin dayattığı tek tip bakış açısından rahatsızız, gerçek düşüncelerimizi ifade edersek sorun yaşıyoruz. Her şeyi devletten beklemek doğru değildir ancak, iyi de olsa kötü de olsa devlet mutlaka olmalıdır. Şu an devletin bu sorunu çözmesini istiyoruz."
"Çözüm sürecini destekliyoruz. Tekrar geri dönülmesi gerek. Buzdolabından çıkarılmalı. Şehrimize yazık oluyor. Güvenlik riski hat safhadadır. Tarihi miraslarımızı kaybediyoruz.

 

İmajımız zedeleniyor. Kötü bir tanıtım oluyor."

 

"Çözüm süreci şu anda başarısız gözükse de aslında çok önemli bir kazanımdır. Bundan sonra başka çıkış yolu yok. Er veya geç toplantı masasına geri dönülecek. Bu arada barışın ne kadar değerli bir şey olduğunu anladık."

 

Ne olmalıydı? Başarılı bir süreç nasıl gerçekleşir?

Göç zedeler hem kendi gelecekleri, hem de Türkiye'nin geleceği için politik konuda çözüm süreci ya da Kürt sorununun çözümü konusundaki başarılı bir sürecin nasıl gerçekleşmesi konusunda da fikirlerini sundular. Öne çıkan ifadeler doğrultusunda ilk önce tüm Kürt halkının herhangi bir parti veya harekete indirgenmeden bir bütün olarak muhatap alınması gerektiği vurgulandı. İkinci olarak, birtakım demokratik ve anayasal reformların gerçekleştirilmesi beklentisi dile getirildi ve aynı zamanda siyasetçilerin söylem ve tavırlarında daha uzlaşmacı olmaları gerektiği ifade edildi. Üçüncü olarak, Kürtleri temsil ettiğini iddia eden parti ve hareketlerin de reformdan geçmesinin gerektiği, daha yapıcı ve şeffaf niteliklere sahip olmaları istendi.

 

Yeni bir çözüm süreci nasıl olmalı?

 

Göç zedeler, yeni bir başarılı çözüm süreci ve çatışmasızlık ortamının olması için beklentilerin ise şöyle sıraladılar:
“Siyasi partiler birbirlerine güvenerek tekrar barış ortamı sağlamalılar. Belirsizliğin ortadan kaldırılması gerek. Güvensizlik ortamı olduğu için düşünceler, istekler net bir şekilde ifade edilemiyor. Tarafların yumuşaması ve üsluplarını düzeltmeleri gerekir.”

 

“Öldürmekle bu iş son bulmaz. Kan davasına döndü bu iş. Her ailede her iki taraftan olan akrabalar var. Biz ne yapalım? Bizi anlamak için mutlaka burada yaşamak gerek. Bizi tanımak gerek. Dışarıdan bakmak ve karar vermekle olmaz.”

 

“Toplum ve medyadaki nefret söyleminin ve ırkçı eylemlerin engellenmesi ve caydırıcı bir şekilde cezalandırılmalı. Bölge halkının ötekileştirilmesi ve her türlü ayrımcılığa maruz kalması konusunda samimi bir mücadele… Her alanda şiddet doğuran sorunlar ele alınmalı. TBMM bu konuda daha çok çalışmalı. Bölgeyle ilgili olarak inisiyatif mecliste olmalı.”
“PKK şehre indi. Hata yaptı. Aileler, esnaf perişan oldu. Bu durum 1978’den beri devam ediyor. Elde edilen sonuç nedir? Her iki tarafın da bir şeyleri kabullenmesi gerek. Üç yıldır devlet buraya giren silahları görmüyor muydu? Neden daha önce harekete geçilmedi?”
“Bölgedeki belediyelerin vatandaşa etkin hizmet ilkesine uyarak hizmet vermesi şarttır.”
“Şeffaf yapıya sahip Kürt temsilcileri olmalı. Bölge insanı adına söz söylenmeli ve iş yapılmalıdır.”
“Birbirimize güven sorunumuz var, birbirimize düşüncelerimizi ifade etmekte zorlanıyoruz, birbirimizden çekiniyoruz, birbirimizin fikirlerine tahammülümüz yok, bu konuda konuşmak

 

istiyoruz ancak konuşamıyoruz.”

 

“Birbirimizi dinleme, hoşgörü, kabul etme samimiyeti ve cesaretine sahip olsak çözemeyeceğimiz sorun yok. Sevgi ve saygı ilişkileri oluşturmalıyız aramızda.”
“Toplumda adaleti sağlamak, insanlarla bire bir iletişim kurmak, farklı diyaloglara girmekte fayda vardır.”
“İstendiği takdirde güven ve barış ortamı hızlı bir şekilde tekrar yaratılabilir.”
“Çözüm sürecinde bölge halkı olarak devletle sükûnet içinde bir balayı yaşadık. Her kesim her kesimle rahat konuşuyordu. Sokakta polisle bile şakalaşabiliyorduk. Bundan önce ben devletten böyle şefkat görmemiştim. Halk devlet için olmamalı, devlet halk için olmalı ama devlet babamız olmak istiyor mu?”
“Yeniden akil insanlar heyetleri oluşturulmalı. İçinde gazeteci ve sanatçılar olmamalı, bölgenin önderleri, din âlimleri bu heyetlerde olmalı.”
“Çatışmalar dursun. Çocuklar, kadınlar, yaşlılar ölmesin. Sokağa çıkma yasakları kalksın. Ayrımcılık yapılmasın yeter. Her şeyden önce devlet olarak buna bir çözüm hemen çözüm bulunması gerekir. Biz kendi benlik ve kimliğimizle temsil edilmek istiyoruz.”
“Bazı önderlerin öne çıkması gerek. Onların örnek olması gerek. Biz kadınlar olarak ne yapabiliriz? Bir şeyler yapmak isteriz ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. Biri yolu göstersin, destek olalım. Ben, ilk adımı devletin atması gerektiğine inanıyorum. Önce Allah var, sonra devlet. Devlet bizim devletimiz, bizim büyüğümüz olmalı ama şiddet içermeyen adımlar atmalı.”
Yarın:
- Köye geri dönüşler için neler yapılmalı?
- Kırsal alanda tarım ve hayvancılık geliştirilmeli
- Göçün önlenmesi için neler yapılmalı
- Kalıcı çözümler nasıl hayata geçirilebilir

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer DİĞER haberleri


Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
Döviz Kurları


Basın İlan Kurumu
Arşiv Arama
- -
Anket
Güneydoğu Ekspres
© Copyright 2013 Güneydogu Ekspres. Tüm hakları saklıdır.
GÜNDEM
SPOR
SİYASET
EĞİTİM
DÜNYA
Antalya Escort
Antalya escort
Antalya rent a car
Ülkücü Haber