Kadınlar ağ oluşturdu

Doğu ve Güneydoğu’da kadın sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve ağ oluşturulması projesi kapsamında Diyarbakır’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan, DOGÜNKAD Kurucu Başkanı ve DTSO Yönetim Kurulu üyesi Nevin İl, “Bizler yerelde ekonomik kuruluşlar ve STK’lar olarak kadınların daha fazla katılım sağladığı, görünür olduğu alanlar oluşturmak istiyorsak, öncelikle kadınların daha fazla temsil edildiği, karar mekanizmalarına daha fazla katıldıkları alanlar yaratmalıyız” dedi.

10:23:46 | 2018-06-02
-- Adversting 5 --

Sedat IRMAK

DİYARBAKIR - Doğu ve Güneydoğu’da kadın sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği ve ağ oluşturulması projesi kapsamında Diyarbakır’da tanıtım toplantısı yapıldı.

Bir otelde yapılan toplantıya Doğu Güneydoğu İş Kadınları Derneği (DOGÜNKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Cemiloğlu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası (DTB) Yönetim Kurulu Başkanı Engin Yeşil, DOGÜNKAD Kurucu Başkanı ve DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Nevin İl ile çok sayıda kadın kurumu temsilcileri ve kadın akademisyenler katıldı.

“STK’lar arasında yeterince etkin değiliz”

Toplantının açılış konuşmasını yapan DOGÜNKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferda Cemiloğlu, 2011 yılında kurulan Doğu ve Güneydoğu İş Kadınları Derneğinin, (DOGUNKAD) kadın istihdamına yönelik çalışmalar yürüterek girişimcilik yoluyla kadının güçlenmesini hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olduğunun belirterek, “Diyarbakır’da sivil toplum kuruluşu olarak çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Bizim gibi çalışan farklı kadın örgütleri de var. Ancak özellikle kadına dair üretilen politikaların azlığı, kadının temsil düzeyi ve buna paralel kadınların karşılaştığı sorunlardan dolayı yeterince görünür değiliz ve karar mekanizmalarında yer alamıyoruz. Ayrıca sivil toplum kuruluşlarında da yeterince etkin değiliz” dedi.

“Amacımız bölgedeki tüm kadınların sesi olmak”

Kadın sivil toplum kuruluşları olarak sadece kendi faaliyet alanlarımız üzerinden görünür olmaya çalıştıklarını ve aynı sorun sadece Diyarbakır için diğer bölge kentleri içinde söz konusu olduğunun altını çizen Cemiloğlu sözlerini şöyle sürdürdü;  “DOGÜNKAD olarak kuruluşumuzdan bu yana bölgedeki tüm kadınların sesi olmayı, kadınları bir araya getirerek, ortak çalışmalar gerçekleştirmeyi temel hedef olarak önümüze koyduk. Bu kapsamda, derneğimiz tarafından hazırlanan ve İsveç Büyükelçiliğince desteklenen ‘Doğu ve Güneydoğu’da Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Arasında İşbirliği ve Ağ Oluşturulması Projesi’ni hayata geçiyoruz. Projemizde Doğu ve Güneydoğu bölgelerindeki kadınların ekonomik alanda güçlenmesi için çalışan kadın STK'ların görünürlüğünü sağlamak. STK'ların kapasitelerini ve işbirliklerini artırarak ağ oluşturulmasını hedefliyoruz. Proje süresince Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Van, Hakkari, Muş, Şanlıurfa ve Tunceli illerinde kadın kuruluşları, kadın akademisyenler, farklı sivil toplum örgütlerinde çalışan kadınlar, kadın girişimciler ile ekonomik kuruluşlarda çalışan kadınlar ile görüşmeyi ve bu illerde ortak akıl toplantıları düzenlemeyi hedefliyoruz. Ortak akıl toplantılarında bir araya gelerek deneyimlerimizi paylaşırken, toplumsal cinsiyet algısı, bölgesel kalkınma hedefleri, kadının ekonomiye katılımı, kadın görünürlüğünün önündeki engelleri tartışmayı ve deneyimlerimizi paylaşmayı hedefliyoruz. Böylece güç birliği yaparak ortak bir dil kurmak istiyoruz”

 

“Hedefimiz kadına yönelik çalışmalarda ortak ağ oluşturmak”

Proje kapsamında destek veren kurumların arasında yer alan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasına ve tüm katılımcılara katılım ile destek verenlere teşekkür eden Cemiloğlu, “Projeyle kadınların faaliyet gösterdiği sektörler, kadın girişimcilerin sorunları, ekonomik alandaki örgütlerde kadınların yer aldığı pozisyonlar, kadın STK'lardaki kadın sayısı, bölgelerdeki üniversiteler, meslek kuruluşları ve odalardaki kadın temsil oranını ortaya çıkarmaya çalışacağız. Ayrıca kamunun bölgedeki kadınlara yönelik politikaları, istihdam ve girişimciliğinin gerçekleşme oranı ile mevcut durumu karşılaştıracağız. Nihayetinde derneğimizi de güçlendirmek, bölge illerindeki kadına dair çalışma yürüten yapıları buluşturmak ve ortak ağ oluşturmayı hedefliyoruz. Projedeki ortaklarımız bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ile Kadın İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği olacak. Bölge toplantılarında ticaret ve sanayi odaları ile kadınların ekonomik hakları eğitim ve farkındalık çalışmaları için Kadın İnsan Hakları - Yeni Çözümler Derneği ile işbirliği içinde çalışacağız” diye konuştu.

 

“Kadınlar temsil ve söz sahibi olmakta zorlanıyor”

Daha sonra söz alan DOGÜNKAD Kurucu Başkanı ve DTSO Yönetim Kurulu üyesi Nevin İl ise, Günümüz dünyasında kadın-erkek eşitsizliğinin yoğunlaştığı, kadını güçsüz bıraktığı en somut alan ekonomik alandır. Bu bizim yaşadığımız topraklarda da böyle olduğunu belirterek, “Ekonomik kuruluşlar kadınların olmadığı alanlar. Kurullar, komisyonlar ile kadın katılımı hedefleniyor elbette. Ama sadece kadınların olduğu, kadınlara yönelik çalışmalarda olmaları tercih ediliyor. Kadın girişimciler kurulu, komisyonları bu kurumların farklı çalışmalarında temsil ve söz sahibi olmakta zorlanıyor. Elbette bu sadece Diyarbakır’ın sorunu değil. Kadınların yaşadıkları bu sorunlar ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Bizler yerelde ekonomik kuruluşlar ve STK’lar olarak kadınların daha fazla katılım sağladığı, görünür olduğu alanlar oluşturmak istiyorsak, öncelikle kadınların daha fazla temsil edildiği, karar mekanizmalarına daha fazla katıldıkları alanlar yaratmalıyız. DTSO seçim sürecinde kadınlar olarak var olmaya çalıştık. Kadın meclisi hedefi seçim döneminde koyduğumuz bir hedefti. Bu anlamda hazırlıksızdık. Öncesinden bir programımız ve altyapı çalışmamız yoktu. Sayımız oldukça düşüktü ve erkeklerin yürüttükleri politikaları kullandıkları araçları kullanmakta oldukça zorlandık. Bizim bakış açımız yaklaşımımız oldukça farklı. Bu alanlarda zorlanıyoruz. Kadın kimliğimizden ödün veriyoruz ya da çok yıpranıyoruz. Bugün de kadın meclisi hakkında tartışmalar yürütebiliriz. Bu projenin DTSO’nun bu hedefine de katkı sunacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Son olarak söz alan ve DOGÜNKAD’ın yaptığı çalışmalardan ötürü olarak teşekkür ederek konuşmasına başlayan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı, Mehmet Kaya ise, Bu çalışma Türkiye’de duymadığım bir çalışmadır. Bazı ağ çalışmaları var. Kendimizi bir STK temsilcisi olarak gördüğümüz için katılmaya çalışıyorum fakat bu çalışma çok akıllı düşünmenin kaynağı olarak doğru bir proje olarak gördüm” dedi.

 

“İyi bir ivme kazandırıl ise inanılmaz başarılar elde edersiniz”

Kaya, “DİSİAD DİTAM, DTBO, Yenişehir Ziraat Odası ile çelişti sivil toplum kurumları ve kadın girişimcileri burada ve bunu söylememin amacı daha önce kadınlar kendi aralarında toplantılar yapardı sesleri duyurmak için ama şuanda görüyorum ki her platformdan destek verilmesi gurur verici bir tablodur. Şuanda bizler bir sivil toplum kuruluşuyuz ve sivil toplum kuruluşlarının şuan ülkede belki de en sıkıntılı dönemini yaşıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarını tarif etmek gerekir ise kamusal alana sıradan vatandaşların örgütlenerek dokunmasıdır. Tek başına da bir kurumdur ama özünde bir yapı oluşturarak dokunmasıdır. Bunun olabilmesi için de asgari bir özgürlük seviyesi ile hukuki normların da oturmuş olması gerekiyor bu ülkede. Bugün dönüp baktığımızda ülkede bunlar olmadığı için sivil toplum kuruluşları etkisiz ve güçsüz olarak görünüyorlar. İşte batıyı belki de bizden ayıran ve batıdaki sivil toplum kurumlarının güçlü olması Türkiye’de güçsüz olmasını ayıran tamda budur. Sivil toplum kurumlarının ülkede, gelişememesinin ve güç olmamasının nedeni hukuki ve özgürlük ortamının olmamasından kaynaklanıyor. Bu anlamda ve tamda bu çerçevede hele hele bu dönemde sizin yaptığınız bu çalışmayı çok çok önemsiyorum. Yaptığınız bu çalışma doğru yöntemle yapılsa ve iyi bir ivme kazandırıl ise inanılmaz başarılar elde eder ki kadınların tamda bunlara ihtiyacı var. Yaptığınız çalışmalarda başarılar diliyor ve destekçiniz olmaya her zaman hazırız” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından, ekonomik alanda kadının görünürlüğü, bunu önündeki engeller, karşılaşılan sorunlar, toplumsal cinsiyet algısı, kadınların ortak ağlar kurarak, tespit edilen sorunların çözümünde güçbirliği yapma konularında fikir alışverişlerinde bulunduktan sonra toplantı sona erdi.

-- Adversting 6 --

 
ETİKET :  

Tümü