KARMAŞIK EKENOMİ…

17:50:22 | 2018-09-11
Güneş OCAĞA
Güneş OCAĞA      gunesocaga@gmail.com

Ekonomi; en basit tanımı ile yaşamın maddi ihtiyaçlarını sürdürme eylemidir. İlk ekonomik düzeni sağlayan da kadındır. Çünkü ilk toplumsallaşma sürecinde toprağı eken, ürünü kaldıran, hayvanları evcilleştirip etinden, sütünden, yününden yararlanmayı sağlayan ana-kadındır. Dolayısıyla kadın ekonomisttir.  Kadın ekonomiyle birlikte adalet ve eşitliği de toplumda oluşturmuştur. Kadın üretimden elde ettiği verimi, adaletli bir biçimde paylaşmıştır.

Ekonominin geliştiği ilk dönemlerde para yoktu. Takas yöntemi ve armağan etmekle ihtiyaçlar gideriliyordu. Ürünle birlikte gelişen kapitalist sistem toplumun değil de, kendi çıkarını düşündüğü için gasp yöntemini devreye koymuştur ve sanki ekonominin yaratıcısı oymuş gibi kendisine mal etmeye çalışmıştır. Kendi hakimiyetini daha çok göstermek için asıl ekonominin yaratıcılarını da dışlamıştır.

Yine ekonomi sadece paraymış gibi yaratılan bir zihniyet var. Ekonominin geliştirildiği dönemlerde para yoktu ve yaşam daha da kolaydı. Para ekonomi olarak görülmeye başlandıktan sonra haksızlık ve ahlaksızlık da başladı. Emeğin karşılığı parayla değer biçildi.

İnsanlığın kendisini sürdürmesinde gıda en değerli olandır. Gıda, tarımdan ve hayvancılıktan elde edilen, yararlı olan her şeydir. Dolayısıyla insanlar tarafından her zaman kutsal olarak görülen olmuştur. Gıdanın elde edilmesinde kullanılan en önemli araçlar da kutsal sayılmıştır. Tabii bunun yaratıcısı, buluşçusu, yetiştiricisi de insandır ve bunların hepsi büyük bir emekle elde edilendir.

İnsanlarda duygusal ve analitik zekanın daha da gelişkin olmasından kaynaklı, toplumsallığı geliştirmiş ve üç temel olgu üzerinde kendisini sürdürmüştür. Bunlar; üreme, beslenme ve savunmadır. Bu üç olgu üzerinde de ekonomi, karakter kazanmıştır.

Günümüzde de en çok emek verilen alanlar, tarım işçiliği, maden işçiliği, inşaat işçiliği ve ev işçiliğidir. Fakat görüyoruz ki kapitalizmin en çok emek sömürüsünü yarattığı alanlar da bunlardır.

-Türkiye’de mevsimlik tarım işçileri her yıl ağırlıklı olarak Güneydoğu’dan ülkenin dört bir yanına göç eden işçi kitlesidir. Yaşam koşullarının oldukça zor olduğu bu dönemde, çok kötü şartlarda çalışırlar. İşveren tarafından hiçbir yasal hakları verilmeyen işçiler, yollarda geçirdikleri trafik kazalarında hayatlarını kaybediyorlar.

-Madenlerde yer alan işçiler de çok zor koşullarda çalışıyorlar. Yaşanacak patlama, yangın ve çökmelerden kaynaklı her an ölümle burun buruna  yaşıyorlar. Bunun yanı sıra ömürlerini kısaltan birçok kronik hastalığa yakalanıyorlar.

-Bir de ölüme göklerden bakan inşaat işçileri var. Adeta ölümle oyun oynayan işçiler, evine ekmek götürmek için kimi zaman canından bile vazgeçebilme noktasına geliyor. İnşa edilen bir tuğla duvarı yıkılıp yeniden dikilebilir ama ölen işçi bir daha geri gelmez.

-Yaşamda büyük bir emek veren ve asıl emeği görülmeyen de ev işçisi kadınlardır. Kadın evde adeta bir karınca misali koşuşturuyor. Kadınlar yazın, kışlık yiyecek hazırlıkları yapıyor. El işi sanatını işleyen, patlıcan, biber kurutup, konserve hazırlayıp, salça yapan kadınlar ev ekonomisine de büyük bir katkıda bulunuyorlar. Kadın sadece toplumun maddi ihtiyaçlarını gidermek için emek vermemiştir, aynı zamanda maneviyata da büyük emekler vermiştir. Çocuk doğurup büyüten, yemek ve temizlik yapan kadın aynı zamanda evin düzenini de sağlıyor.

Günümüzde modern ekonomi adı altında, ekranlarda karmakarışık rakamlarla çizilen grafikler üzerinden ekonomi analizciler, yorumcu ve sunucular tarafından yorumlanıyor. Bunu yorumlayıp sunanlar da sanki kendileri gibi olanlar yalnız ekran başındaymış gibi hitap ediyorlar.

Kapitalizm şu an ekonomiyi tek yaşam kaynağı olarak insanların zihniyetine yerleştirmesine rağmen, ekonomi programları insanların ilgisini çekmiyor. Çoğu zaman yiyip, içip ve kullandığımız ürünlerin tadından, markasından ve sağlıklı olup olmadığını tartışıyoruz sadece. Çünkü kullandığımız ürünleri birkaç kelime ve güzel bir görsellikle bize en iyi şekilde sunuyorlar. Bize bunları çok iyi bir şekilde sunanlar, ekonomiyi de karmakarışık anlatıyorlar.

 

-- Adversting 6 --

 
ETİKET :  

Tümü