Nermin ZENGİN
Nermin ZENGİN
Yazarın Makaleleri
İSLAM COĞRAFYASINDA SÜSLEMENİN TARİHİ GELİŞİMİ…
İslam mimarisinde farklı coğrafyalarda değişik zaman dilimlerinde ortaya konulan süsleme anlayışları, bu sanatın çeşitliliğini yansıtması açısından önem taşımaktadır.  İslam'ın ortaya çıktığı Arabistan'da mimari...
MİMARİDEKİ ETKİLEŞİM…
Tarih boyunca mimarı ve süsleme sanatı gelişim göstermiştir. Özellikle birbirine yakın coğrafyadaki ülkeler, birbirlerinin mimarisinden ve de süsleme sanatından etkilene gelmişlerdir. Kent kültürü ve yapısal sanat yazılarımda bu örnekleri...
AŞEFÇİLER KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?
‘Aşefçi' kelimesi Diyarbakır'da kullanılır. Bu yazımda aşefçinin ne anlama geldiğini yazacağım. Çünkü Diyarbakır'da bulunan Aşefçiler Çarşısı'nı bilmeyenimiz yoktur.  Evet, tarla çapalayan gündelikçi olarak...
GEOMETRİK SÜSLEMELER…
İslam sanatçısının soyuta yönelişinin olağanüstü ifadesi olan geometrik süslemeler, İslam sanatının ortak paydasını oluşturmaktadır. Süslemenin diğer konularında farklılıklar görülebilirken, sanatçılar geometrik süsleme konusunda...
İSLAM VE HAT SANATI…
Geometrik süslemeler, bütünlük ve düzenin söz konusu olduğu İslam'daki kozmos anlayışı ile de örtüşmektedir. Ahenk, düzen ve adaletin hâkim olduğu bu kozmosta yaşamın tüm etkinlikleri ve öğeleri birbiriyle uyum içindedir. Her şey...
HASAN PAŞA HANI…
Diyarbekir'in 1571-1573 yılları arasında valiliğini yapan Vezir Hasan Paşa'nın Sokullu Mehmed Paşa'nun oğludur. Halhallı Behram Paşa'nın arkasından vali olan Köse Hüsrev Paşa'nın yerine atanan Vezir Hasan Paşa, valilik...
AREBESK SÜSLEMELER…
İslam ülkelerinde mimari yapılar üzerinde yer alan süslemeler bu sanatı bir bütün olarak kavrama yanlışlığının sonucu olarak, nerede ve ne zaman yapıldığına bakılmaksızın genel anlamda  'arabesk” adı altında tanımlanmıştır....
YÜZEY BEZMECİLİĞİ…
İslam süslemeciliğinde her şeye rağmen zaman zaman karşılaştığımız figür kullanımı, İslam sanatının yayıldığı uzun zaman dilimi göz önüne alınınca, genel eğilimi yansıtmayan münferit örnekler olarak kalmaktadır. Bunda din âlimlerinin...
CAMİLERDE MİNARE VE MİHRABIN ÖNEMİ…
İslam mimarisinde cami, tekke, zaviye, gibi dini yapıların yanı sıra medrese, han, hamam, saray v.b. sosyal nitelikli yapılara da yer verilmiştir.  Mimari yapılar ait oldukları dönemin özelliklerini sergileyecek şekilde farklı süsleme programlarına...
FRANSIZ SEYYAH KONT CHOLET'İN DİYARBEKİR ANILARI…
Diyarbakır'ı ziyaret eden ünlü Fransız seyyah Kont Cholet'in, gözlemlerini yazdığı "Asya Türkiye'sine, Ermenistan, Kürdistan ve Mezopotamya'ya yolculuk" isimli kitabında seyyah; Diyarbakır'ı ziyaretinde eski egemenliklerden...
TASVİR YASAĞI…
İslam sanatında süsleme konusunda en çok tartışılan konulardan biri, bu inancın tasvir yapımına bakış açısıdır. Tasvir yasağının, 'Tevhid” anlayışına bağlı olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Tevhid, sanatçıyı...
SEYYAHLARIN DİYARBEKİR’E İLGİLERİ…
Diyarbakır'ı ziyaret eden ünlü seyyahlardan birisi de Fransız Kont Cholet'tir. Diyarbekir'e ilişkin gözlemlerini "Asya Türkiye'sine, Ermenistan, Kürdistan ve Mezopotamya'ya yolculuk" isimli kitabında anlatır. Kitap 1892'de...
İSLAM MİMARİSİ SÜSLEMEDEN İBARET DEĞİLDİR…
İslam sanatının homojen bir görünüme sahip olduğu yolundaki görüşlerin belki de en önemli sebebi, bu sanatın tamamen dekoratif bir sanat olarak düşünülmesidir. Bu tür bir bakış açısının oluşmasında bazı İslam Sanatı araştırmacılarının,...
ÇETECİ DİYARBAKIR BEYLERBEYİ…
Diyarbakır'ın Çermik İlçesi halkından olan Abdullah Paşa, 1720 yılında namus meselesi yüzünden, Sancak merkezi olan Çermik'in Sancak beyi Seyyid İbrahim'i öldürerek dağa çıkar. Dağa çıkarak kurduğu çete ve yaptığı...
İSLAM MİMARİSİNDE SÜSLEME…
622 yılında Arabistan'da ortaya çıkarak büyük bir hızla yayılan İslam dini, ilk yüzyıllar içinde İran, Suriye, Mısır, Mezopotamya, Kuzey Afrika ve İspanya'yı kapsayan geniş sınırlara kavuşmuştur. Böyle bir coğrafyada, farklı...
DİYARBAKIR TİCARETİNDEKİ DEĞİŞİM…
17. Yüzyıl sonrasında Osmanlı-İran mücadeleleri ve Celali isyanları ve uluslararası ticaret yollarının değişmesi gibi etkenler Diyarbakır'da ticaret faaliyetlerini azaltarak, ekonomi hacminin küçülmesine sebep olmuştur.  Yavaşlayan...
AKREP, ŞEHRİMİZİN SEMBOLLERİNDENDİ
<p>;nbsp;</p><p>Diyarbekirimizin bir;ccedil;ok sembollerinden birisinin, bir d;ouml;nemler şehrimizde bol miktarda bulunan akrepler olduğunu biliyor muydunuz?</p><p>Bir d;ouml;nem y;ouml;remizde akrepler bol miktarda idi. Bunun...
TİCARET MERKEZİ DİYARBAKIR…
<p>;nbsp;</p><p>Diyarbakır uzun yıllar Halep yolu ;uuml;zerinde ;ouml;nemli bir durak yeri olmuştur. Tebriz;rsquo;den yola ;ccedil;ıkan kervanlar Muradiye, Bitlis, Diyarbakır ve Birecik;rsquo;ten ge;ccedil;erek Halep;rsquo;e ulaşmaktaydı....
ÇERMİK EFSANESİ…
<p>;nbsp;</p><p>;Ccedil;ermik il;ccedil;esinde bulunan ;Ccedil;ermik Kaplıcası, ;Ccedil;ermik il;ccedil;e merkezine 3 km. uzaklıkta, Diyarbakır-;Ccedil;ermik yolu ;uuml;zerindedir.</p><p>;Ccedil;ermik kaplıcasının ne zaman...
DİYARBAKIR'DA SURYANİLER…
<p>Diyarbakır, ilk d;ouml;nemlerden itibaren dini ve etnik a;ccedil;ıdan kozmopolit bir yapı sergilemektedir. Bu ;ouml;zelliğini g;uuml;n;uuml;m;uuml;zde de kısmen devam ettiren kentte İslam ;ouml;ncesi d;ouml;nemde yaygın olan dinler Şems;icirc;lik,...
BEYAZ LEÇEĞE SAYGI…
<p>;nbsp;Geleneğimize, ;ouml;rf ve adetlerimize g;ouml;re, beyaz le;ccedil;ek (t;uuml;lbent) ;ccedil;iğnenmez, hi;ccedil;bir zaman ;uuml;st;uuml;ne basılıp ge;ccedil;ilmez. Bunun iki nedeni vardır. Biri barışı temsil ettiği i;ccedil;indir,...
GELECEĞİMİZ OLAN ÇOCUKLAR TEHDİT ALTINDA
<p>Hani hep deriz ya ;lsquo;;Ccedil;ocuklar Geleceğin Teminatıdır;rsquo; diye;hellip; Evlerimiz, caddelerimiz, sokaklarımız, bah;ccedil;elerimiz, parklarımız ;ccedil;ocukların g;uuml;l;uuml;ş;uuml;yle g;uuml;zeldir, her taraf onların oyunlarıyla,...
HALKIN TEPKİSİYLE GÖREVDEN ALINAN VALİ…
<p>;nbsp;</p><p>Halkın şikayeti ile g;ouml;revden alınan Diyarbakır'a gelen valiler i;ccedil;inde, halkın sivil itaatsizlik yaparak şikayet etmesi ;uuml;zerine, ilk defa g;ouml;revinden alınan Valinin Hasan Paşa olduğu biliniyor...</p><p>Hasan...
DİYARBAKIR'IN DİNİ VE KÜLTÜREL YAPISI…
<p>;nbsp;</p><p>Diyarbakır, ilk d;ouml;nemlerden itibaren dini ve etnik a;ccedil;ıdan kozmopolit bir yapı sergilemektedir. Bu ;ouml;zelliğini g;uuml;n;uuml;m;uuml;zde de kısmen devam ettiren kentte İslam ;ouml;ncesi d;ouml;nemde yaygın...