Hz. Süleyman Camisinin kuzeydoğusundaki minare kare gövdelidir. Gövde silmeli kuşaklarla sarılarak beş bölüme ayrılmıştır. Doğu ve güney cephede gövdenin aşağı kesiminde yapı üst örtüsünün hemen üzerinde yer alan kısımlara tek satırlık birer kitabe yerleştirilmiştir.

Kalker üzerine sülüs hatla yazılan kitabelerde harf arasındaki boşluklar rumi ve palmetlerin işlendiği kıvrık dal ile dolgulanmıştır. Kitabeler yarım oluk ve düz bir silme üç yönden çevrilmiştir. Doğu kitabe güney kitabeye göre daha sağlam durumdadır. 

 Bazalt gövdenin aşağıdan ikinci bölümünün üst kesimlerine doğu ve güneyde kalkerden farklı düzenlemeler yerleştirilmiştir. Doğudaki düzenlemede kesme taş bloğun yüzeyine bir güneş saati işlenmiştir. Kabartma üstte yarım daire şeklinde son bulan yivlerle hareketlendirilmiştir. Güneydeki uygulama bir niş şeklindedir. Niş üst kesimde kısmen deforme olmuştur. Yuvarlak kemer formlu düzenlenen nişin iki yanında simgesel birer sütunçe tasvirine yer verilmiştir. Nişin üst kesimindeki halka tasviri dikkat çekmektedir. Bir yuvaya bağlı düzenlenen halkanın dairesel yüzeyi burmalı yivli olarak düzenlenmiştir.

 Kuzeybatı köşedeki düz açıklıklı kapı ortak iç avlu olarak da nitelendirilen son cemaat yerine geçilmektedir. Bu bölümün üst örtüsü ahşap döşemelidir. Döşeme zeminde belirli aralıklarla yer alan kare çıkmalardan oluşmuştur. Çıkmalar örtüyü yatay olarak bölmektedir. Bütün yüzey boyama tekniği kullanılarak farklı renk düzenine sahip motiflerle süslenmiştir.

Kare çıkmalarda aynı düzenleme tekrar edilmiştir. İki kenarda dilimli niş formunda yüzeyler oluşturulmuştur. Bu yüzeylerde oval madalyonlar içinde sekiz köşeli yıldızlara yer verilmiştir. Boşluklar çiçekli kıvrık dallarla dolgulanmıştır. Ortadaki yüzeylere koyu sarı zemin üzerinde belli aralıklarda şemseler yerleştirilmiştir. Birbirine yuvarlak hatlı örgülerle bağlanmıştır. Koyu mavi olan şemselerin ortasına birer çiçek işlenmiştir. Boşluklar yine sarı, kırmızı, mavi, yeşil çiçeklerden oluşan dizilerle hareketlendirilmiştir. Çıkmaların yan yüzeylerinde de dolamalı kıvrık dallı çiçeklere yer verilmiştir.

Çıkmalar arasındaki girintili yüzeylerde de aynı tarz süsleme tekrar edilmiştir. Beyaz zemin üzerine belli arlıklarla sarı şemseler yerleştirilmiştir. İkişer örgü motifi ile birbirine bağlanan şemselerin içinde sekiz köşeli yıldızlar bulunmaktadır.  Zemin çok renkli çiçeklerin işlendiği hareketli kıvrık dallarla doldurulmuştur. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol