Silvan’ın güneydoğusunda yatılı bölge ilköğretim okulunun alanı içinde kalmaktadır. Minare kitabesine göre, 1212 tarihinde Eyyubi döneminde “amel-i üstad” unvanlı Ebu’l Hasan tarafından yapılmıştır. Bu unvanın yapının bütün yapım işlerinden sorumlu olan kişiyi ifade ettiği belirtilmektedir.

Minare, Eyyubi döneminde Melik Evhad (1199-1210), Melik Eşraf (1210-1220) ve Melik Muzaffer’e (1220-1244) ait kitabeleri üzerinde barındırmaktadır. Minare üzerindeki süslemelerin tamamı kalker üzerine oyma ve kabartma teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur.

Kare formlu minare yoğun bir süsleme programına tabi tutulmuştur. Gövdeyi kaval, oluk ve düz silmelerden meydana gelen yatay kornişler yaklaşık aynı boyutlarda beş bölüme ayırmaktadır. Her bölümde farklı süslemelere yer verilmiştir.

Birinci bölümü oluşturan korniş sırasının altında iki farklı kuşağa yer verilmiştir. Bu kuşaklar girişin bulunduğu doğu kenar dışında diğer kenarları çevirmektedir. Üstteki kuşak bir kitabe kuşağıdır. Kitabe de rumilerle sonlandırılmış ince kıvrık dalların birbirine bağlı spiraller yaparak dolguladığı zemin üzerine celi sülüs hatla yazılmıştır.

İkinci kuşağı süsleyen geometrik kompozisyonda eşit boyutlu sekiz kollu yıldızlar birbirine doğrudan bağlanarak devam etmektedir. Kuşakların altına üç cephede küçük boyutlu ikişer niş yerleştirilmiştir. Asıl yüzeyden girinti teşkil etmeyen nişlere, kabartma çerçevelerle niş görüntüsü kazandırılmıştır. Nişler kenarlardaki sütunçeler üzerine oturtulmuş yuvarlak kemerlerle oluşturulmuştur. Nişlerin tamamı süsleme özellikleri tam olarak belirlenemeyecek derecede tahrip olmuştur. Ancak mevcut kısımlardan nişlerin bezemelerindeki küçük farklılıklar dışında genel olarak aynı düzenlemeyi tekrar ettiği görülmektedir.

Batı cephedeki kuzey niş iki sütunçe üzerine oturan yuvarlak kemerden meydana gelmektedir. Kısmen sağlam olan güney niş üç kenarlı mukarnas çerçeveye oturan yuvarlak kemerden oluşmaktadır. Nişin iç yüzüne bitkisel zeminli sülüs yazılar işlenmiştir. Kuzey cephedeki doğu niş çifte sütunçe üzerine yuvarlak kemerli düzenlenmiştir. Nişin iç yüzeyinde deforme olmakla birlikte kalan kısımlarda girift karakterli bitkisel düzenleme işlendiği anlaşılmaktadır.

Güney cephedeki batı niş istiridye kabuğu şeklinde bir kavsaraya sahiptir. Niş yüzeyindeki yazılar tahrip olmuştur. Doğu niş basit sütunçelerin üzerine oturan yuvarlak kemerden meydana gelmektedir. Nişlerin aralarında kalan yüzeylere işlenen kitabelerden batıdaki iki, diğerleri tek satırdır. Kitabeler bitkisel zemin üzerine celi sülüs hatlı düzenlemeyi tekrarlamaktadır.

Kuzey cephede batı kenarda kaidenin orta kesimine küçük bir balık kabartması yerleştirilmiştir. Şematik olarak işlenen balığın ağzı açıktır. Göz eşkenar dörtgen şeklinde işlenmiştir. Kaidenin batı cephesinde dairesel bir kabartma yer almaktadır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol