Nermin ZENGİN
Nermin ZENGİN
Yazarın Makaleleri
DİYARBAKIR MİMARİSİNE EN GÜZEL ÖRNEK: HZ. SÜLEYMAN CAMİİ…
Diyarbakır kent mimarisinin en güzel örneklerinden biri hiç kuşkusuz Hz. Süleyman Camisidir. Yapının inşa tarihini kesin olarak gösteren bir belge bulunmamaktadır. Yapı üzerinde yer alan sekiz kitabeden sadece minare üzerindeki tarih belirtmektedir....
DİYARBEKİRLİ HEKİM RIZA…
Diyarbakır, her dönem önemli bir şehir olmuştur. Bu önemli şehir, aynı zamanda her alanda bir birinden ünlü isimleri de yetiştirmiştir. Bunlardan biri de 18. yüzyılın ünlü tabiplerinden Hekim Rıza'dır. 18'nci yüzyılda Diyarbakır'da...
İLK GİZLİ GAZETE, İLK GİZLİ DERGİ…
Günümüzde gazetecilik gelişen teknolojiye rağmen büyük zorluklar ve sıkıntılar yaşamaktadır. Bunda özellikle sosyal medyanın etkisi çok büyüktür. Hatta sosyal medya, televizyonun tahtını ciddi ciddi sallıyor. Fakat her şeye rağmen yazılı...
DİYARBAKIR EVLERİ…
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki neredeyse tüm kentlerinde bulunan ve bölgenin özelliklerine göre inşa edilen tarihi evler, mimarileriyle göz kamaştırıyor. Günün şartlarına göre yapılan bu tarihi evler, bazı dönemler gözden düşse...
DİYARBEKİR’İN AKILLILARINI SEVDİĞİM KADAR DELİLERİNİ DE SEVİYORUM...
Her Diyarbakırlı'nın yaşamı boyunca en az bir ‘Diyarbekir delisiyle' yolu kesişmiştir. Konu açıldığında mutlaka anlatacak anıları olacak şekilde yaşamlarında yer etmiştir. Avrupa'da yaşayan bir Diyarbakırlı'nın...
GAZNELİ SANATININ ETKİLERİ…
Afganistan ve Hindistan'da hüküm süren Gazneli dönemine (963-1186) ait mimari süsleme örnekleri Gazneli Sanatı'nın sonraki dönemler üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Özellikle figürlü ve stilize bitkisel motifler...
TEŞÎ...
Bir zamanlar kadınların elinden düşürmediği Öreke (teşî) tarihin unutulanları arasında yerini almaya hazırlanıyor... Kürt kadınlarının tarih boyunca koyun yününden ip elde etmek için kullandığı teşî (öreke), tekstil fabrikalarının...
DİYARBAKIR'DA GELENEKSEL BİR MESLEK...
 'Başındaki puşi midir.........lo lo Diyarbekir işimidir........lo lo” Puşiciler, Diyarbakır'ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olan mesleklerden sadece biridir. Bağımsız iş kollarına ayrılan...
ABBASİLERİN MİMARİ SANATINA ETKİLERİ…
Abbasi mimari süslemesinde mermer tozu ve alçının karıştırılması sonucu oluşan stucco düzenlemeler yoğun olarak kullanılmıştır. Bunun yanında çininin de İslam sanatında ilk olarak Abbasi döneminde kullanıldığı Samarra'dan çıkan...
İSLAM YAPI SANATININ BAŞLANGICI: EMEVİ DÖNEMİ…
Emevi dönemi (661-750) İslam sanatının kuruluş aşamasını teşkil eder. Suriye ve çevresinde görülen bu dönem eserlerinde Helenistik, Bizans ve Sasani etkileri söz konusudur.  Yaratıcı olmaktan ziyade derleyici olan bu dönemde akantus...
UYGARLIKLARIN BİRBİRLERİNE ETKİSİ…
Suriye ve Irak'ta Büyük Selçuklular'ın  bir kolu olarak hüküm süren Atabegler (Zengiler) döneminde (XII-XIII.yüzyıl) mimari süsleme, bölgenin geleneksel malzemesi taş üzerine uygulanmıştır. Büyük Selçuklu sanatındaki tuğla,...
İSLAM COĞRAFYASINDA SÜSLEMENİN TARİHİ GELİŞİMİ…
İslam mimarisinde farklı coğrafyalarda değişik zaman dilimlerinde ortaya konulan süsleme anlayışları, bu sanatın çeşitliliğini yansıtması açısından önem taşımaktadır.  İslam'ın ortaya çıktığı Arabistan'da mimari...
MİMARİDEKİ ETKİLEŞİM…
Tarih boyunca mimarı ve süsleme sanatı gelişim göstermiştir. Özellikle birbirine yakın coğrafyadaki ülkeler, birbirlerinin mimarisinden ve de süsleme sanatından etkilene gelmişlerdir. Kent kültürü ve yapısal sanat yazılarımda bu örnekleri...
AŞEFÇİLER KELİMESİ NEREDEN GELİYOR?
‘Aşefçi' kelimesi Diyarbakır'da kullanılır. Bu yazımda aşefçinin ne anlama geldiğini yazacağım. Çünkü Diyarbakır'da bulunan Aşefçiler Çarşısı'nı bilmeyenimiz yoktur.  Evet, tarla çapalayan gündelikçi olarak...
GEOMETRİK SÜSLEMELER…
İslam sanatçısının soyuta yönelişinin olağanüstü ifadesi olan geometrik süslemeler, İslam sanatının ortak paydasını oluşturmaktadır. Süslemenin diğer konularında farklılıklar görülebilirken, sanatçılar geometrik süsleme konusunda...
İSLAM VE HAT SANATI…
Geometrik süslemeler, bütünlük ve düzenin söz konusu olduğu İslam'daki kozmos anlayışı ile de örtüşmektedir. Ahenk, düzen ve adaletin hâkim olduğu bu kozmosta yaşamın tüm etkinlikleri ve öğeleri birbiriyle uyum içindedir. Her şey...
HASAN PAŞA HANI…
Diyarbekir'in 1571-1573 yılları arasında valiliğini yapan Vezir Hasan Paşa'nın Sokullu Mehmed Paşa'nun oğludur. Halhallı Behram Paşa'nın arkasından vali olan Köse Hüsrev Paşa'nın yerine atanan Vezir Hasan Paşa, valilik...
AREBESK SÜSLEMELER…
İslam ülkelerinde mimari yapılar üzerinde yer alan süslemeler bu sanatı bir bütün olarak kavrama yanlışlığının sonucu olarak, nerede ve ne zaman yapıldığına bakılmaksızın genel anlamda  'arabesk” adı altında tanımlanmıştır....
YÜZEY BEZMECİLİĞİ…
İslam süslemeciliğinde her şeye rağmen zaman zaman karşılaştığımız figür kullanımı, İslam sanatının yayıldığı uzun zaman dilimi göz önüne alınınca, genel eğilimi yansıtmayan münferit örnekler olarak kalmaktadır. Bunda din âlimlerinin...
CAMİLERDE MİNARE VE MİHRABIN ÖNEMİ…
İslam mimarisinde cami, tekke, zaviye, gibi dini yapıların yanı sıra medrese, han, hamam, saray v.b. sosyal nitelikli yapılara da yer verilmiştir.  Mimari yapılar ait oldukları dönemin özelliklerini sergileyecek şekilde farklı süsleme programlarına...
FRANSIZ SEYYAH KONT CHOLET'İN DİYARBEKİR ANILARI…
Diyarbakır'ı ziyaret eden ünlü Fransız seyyah Kont Cholet'in, gözlemlerini yazdığı "Asya Türkiye'sine, Ermenistan, Kürdistan ve Mezopotamya'ya yolculuk" isimli kitabında seyyah; Diyarbakır'ı ziyaretinde eski egemenliklerden...
TASVİR YASAĞI…
İslam sanatında süsleme konusunda en çok tartışılan konulardan biri, bu inancın tasvir yapımına bakış açısıdır. Tasvir yasağının, 'Tevhid” anlayışına bağlı olarak ortaya çıktığı kabul edilmektedir. Tevhid, sanatçıyı...
SEYYAHLARIN DİYARBEKİR’E İLGİLERİ…
Diyarbakır'ı ziyaret eden ünlü seyyahlardan birisi de Fransız Kont Cholet'tir. Diyarbekir'e ilişkin gözlemlerini "Asya Türkiye'sine, Ermenistan, Kürdistan ve Mezopotamya'ya yolculuk" isimli kitabında anlatır. Kitap 1892'de...
İSLAM MİMARİSİ SÜSLEMEDEN İBARET DEĞİLDİR…
İslam sanatının homojen bir görünüme sahip olduğu yolundaki görüşlerin belki de en önemli sebebi, bu sanatın tamamen dekoratif bir sanat olarak düşünülmesidir. Bu tür bir bakış açısının oluşmasında bazı İslam Sanatı araştırmacılarının,...