https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=display&c=19&pli=1077887043&gdpr=${GDPR}&gdpr_consent=${GDPR_CONSENT_68}&adid=1086907057&ord=[timestamp]
Tuba Pervane
Tuba Pervane
Yazarın Makaleleri
KAPİTALİZMİN SERENCAMI (1)
Türkiye'de İslami düşüncenin kapitalizme bakışı hususunda bir genelleme yapı (anlayacağı muhakkaktır lakın mevzu hem kapitalizm literatürünün kendi içerisindeki terimsel zenginliği ve hem de Türkiye'de İslami düşüncenin oldukça...
TÜRKİYE'DE SOL
Türkiye'deki sol hareketlerin gerçekçi olan ve gerçekçi olmayan analiz ve önerileri bağlamında karşılaştırılması, muhakkak öncesinde solun Türkiye'deki tarihsel seyrim irdelemeyi gerektirecektir. Türk Siyasal Tarihinde yıllardır...
TÜRKİYE'DE İSLAM, MİLLİYETÇİLİK, SOL PERSPEKTİFİNDEN YENİ ZEMİN (3)
Said-i Nursi toplumsal sorunların çözümünü salt politik bir değişimde değil kültürel bir değişimde görmüştür. Bu açıdan Muhammed Abduh ile benzer yönleri vardır. İslam dünyasının geleceğini aşağıdan yukarı bir değişim imkanıyla...
TÜRKİYE'DE İSLAM, MİLLİYETÇİLİK, SOL PERSPEKTİFİNDEN YENİ ZEMİN (2)
Bu bölümde nihai amacın, Yeniz Zemin etrafında toplanan farklı etnik kökenlere, dini inanışlara ve ideolojilere sahip entelektüellerin sistemi değiştirme ve dönüştürme isteğini temellendirmek olduğunu dile getirmiştim. Bu temellendirme yerini...
TÜRKİYE'DE İSLAM, MİLLİYETÇİLİK, SOL PERSPEKTİFİNDEN YENİ ZEMİN (1)
Avrupa merkezli ve modern dönemin ürünü olan ulus devlet olgusunun Ortadoğu'ya ihraç edilmesi ile beraber daha önceleri farklı din ve etnik kimliklere sahip farklı toplumların bir arada yaşama zemini önemli oranda ortadan kalktı. Ortadoğu'ya...
GARİBE GEZER
Hakkında yazacağımız herkesi her halükârda yorumumuzun nesnesi yaptığımız için bazı konularda yazmak oldukça zordur. Garibe Gezer de böyle bir konu. Hem bedeniyle hem hikayesiyle ve hem de ölümüyle bir yazıdan çok ötesi.  Adil olduğuna...
SİYASAL İKTİDAR VE EKONOMİ
Siyasal iktidarların, siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkinin belirgin aktörleri arasında olduğu malumdur. Tarihin her döneminde siyasal iktidar ekonomiye müdahale etmiştir ve bu uygulamalar Anthony Downs'un ifadesiyle iktidarın çıkarları...
ÇERNOBİL DUASI
'Şimdi anlıyorumki Çernobil bizleri özgürleştirdi. Özgür olmayı öğrendik” "Ölüm denen şeyden değil” der Eliot. Ölümün ardında ölüm olmayan şeyden korkuyoruz. Bu tarz bir korku tarihçesidir Çernobil Duası Romanı. Romanın...
AHMET GÜNEŞTEKİN’İN SERGİSİ  ÜZERİNE  
Bir şey iyi görülemiyorsa, ya çok yakındadır ya da çok uzakta denir. Ahmet Güneştekin'in Hafıza Odası Sergisi'ne bir hayli yakındım serginin açıldığı gün itibariyle. Daha iyi görebilmek adına sergi sonrası  birçok sese...
SİYASETTE AKIL VE DUYGU DİYALEKTİĞİ
Siyaseten muktedir öznelerin kullandığı  yapısal enstrümanlar iktidari temsiliyetin zorunlu aygıtlarıdır. Güç araçlarının yapısal ve kurumsal doğası onları kullanan muktedirin mekanik, salt sistemsel, duygudan ayrışmış yerleşik...
TÜRKİYE’DE KAPİTALİZM VE İSLAMCILIĞA DAİR
Bir süredir Türkiye'de kamusal alanın yeniden biçimlenişinin din, ahlak ve üretim ilişkilerini nasıl etkilediği üzerine yeterince söz söylenmediği kanısındayım. Güç ve kapitalizm kıskacındaki neo-milliyetçi muhafazakar savrulmanın...