28 Temmuz 2020 tarihinden itibaren, Tüketici Mahkemelerinde görülen ve parasal sınır olarak 10.390,00 TL (2020 yılı için) ve üzerindeki uyuşmazlıklar veya konusu para ile belirlenemeyen uyuşmazlıklar arabuluculuk dava şartına tabi kılınmıştır.

Yapılan düzenleme, iş uyuşmazlıklarında ve ticari uyuşmazlıklarda dava şartı arabuluculuk hükümlerinden “tüketici lehine” yönleriyle ayrılıyor. Örneğin; dava şartı arabuluculuğun ilk toplantısına mazeret bildirmeksizin katılmayan tüketicinin aleyhine yargılama gideri ve arabuluculuk ücretine hükmedilmiyor. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya tarafların anlaşmaları ya da anlaşamamaları hâlinde tüketicinin ödemesi gereken arabuluculuk ücreti Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Arabuluculuk faaliyeti sonunda açılan davanın tüketici lehine sonuçlanması hâlinde arabuluculuk ücreti, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre davalıdan tahsil olunarak bütçeye gelir kaydedilir.

Yanlış okumadınız. Bu düzenlemeyle tüketicinin ödeyeceği ücret Adalet Bakanlığı bütçesinden karşılanıyor. Dolayısıyla tüketici, cebinden hiçbir ücret çıkmadan hak ve alacaklarına kavuşma imkânına sahip oluyor.

28.07.2020 tarihinden itibaren “Tüketici Mahkemelerinde” açılacak olan davalarda arabuluculuk kurumuna başvuru zorunlu ancak düzenlemede bazı istisnalar da belirlenmiş. Bunlar;

Tüketici hakem heyetinin görevi kapsamında kalan uyuşmazlıklar

Tüketici hakem heyetlerinin görev sınırlarında kalan ve 2020 yılı için değeri 10.390 TL'ye kadar olan tüketici uyuşmazlıkları dava şartı arabuluculuk kapsamı dışındadır.

Tüketici hakem heyeti kararlarına yapılan itirazlar

Taraflar, tüketici hakem heyetinin kararlarına karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde tüketici hakem heyetinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine itiraz edebilir. Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı Tüketici Mahkemelerine yapılan itirazlar dava şartı arabuluculuk kapsamı dışındadır.

Tüketici işlemi mahiyetinde olan ve taşınmazın aynından kaynaklanan uyuşmazlıklar

Taşınmazın mülkiyetine ilişkin uyuşmazlıklar da dava şartı arabuluculuk kapsamı dışındadır. Ancak, mülkiyet talebi içermeyen, müteahhide veya sair muhataplara karşı Tüketici Mahkemelerinde açılacak olan ayıba, fazla ödenen paranın iadesi vs. taleplerine ilişkin davalarda arabuluculuk dava şartı.

Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılmasına ilişkin davalar

Seri malların ayıplı olduğunun tespiti, bu tür malların üretiminin veya satışının durdurulması, ayıbın ortadan kaldırılması ve malın toplatılmasına ilişkin açılan davalarda dava şartı olarak arabuluculuk hükümleri uygulanmayacak.

İhtiyati tedbir kararlarının alınması

Tüketici örgütleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve Bakanlığın, genel olarak tüketiciyi ilgilendiren kanuna aykırı bir durumun doğma tehlikesi hallerinde bunun önlenmesi veya durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alması ve hukuka aykırı durumun tespit, önleme veya durdurulması için Tüketici Mahkemelerinde açılacak davalarda da arabulucuya başvuru dava şartı değil.

Son tahlilde, 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince; tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği tüm özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişlidir. Özellikle içinde olduğumuz süreçte arabuluculuk, pek çok uyuşmazlığın çözüm yolu olabilir.                                   

Sorularınızı mahabadmirgur@diclearabuluculuk.com adresine yazabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol