Duhok kent merkezinin 7 km güneybatısında yer Helamet Mağarası denizden 900 metre yükseklikte yer alıyor.

Mağara Asur kralı Sanherib (hükümdarlığı MÖ 704 - MÖ 681) döneminde savaşlarda kullanılmış. Mağaranın dış duvarları dönemin Asur Kralının savaştaki zaferlerinin konu alındığı kabartmalarla donatılmış

Rûdaw’a konuşan Duhok Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Dr. Jiyar Sadık, mağarının dış duvarına kazınan kabatmanın Asur Kralı Sanherib’in  savaştaki başarılarının zahnelnediği bir tiyatro sahnesi olarak tanımlıyor.

Kabartmanın iki amaçla yapıldığını belirten Dr. Jiyar Sadık, “Birincisi halka güç ve kuvvetini göstermek, ikincisi ise halka karşı psikolojik savaş yürütmekti” dedi.

Mağaranın üzerindeki kabartmalarda Sanherib’in savaştaki elde ettiği zafer sahnesi tasvir edilmiş. Dr. Jiyar Sadık, Kralın temsil eden tasvirde sağ elini halkı selamlamak için kaldırdığını diğer elinde ise gürz taşdığını söyledi.  Mağarada Sennacherib'in yanı sıra Asur Tanrısının da tasviri yer alıyor. Ayrıca at, aslan ve boğa gibi gücü temsil eden figürler kabartmada yer alıyor.

Kral Sanherib kimdir?

Asurlu II. Sargon'un oğlu ve halefi Sanherib MÖ 704 - MÖ 681 yılları arasında hüküm sürdü.

Sanherib, kral olur olmaz pek çok sorunla karşılaştı. İstilacı Kimmerlere karşı sınırlarını korumaya çalıştı. Mezopotamya'nın diğer büyük gücü Babil'le ölüm-kalım savaşına girdi ve zaferle çıkmayı becerdi. Babil'in istilasıyla beraber Asur, doğal sınırlarına ulaşmış oluyordu.

Suriye'nin güneyindeki Yahudi krallıklarına saldıran Sanherib, buraları işgal ederek yağmaladı. Bu hareketi Yahudiler ve onların ardılı Hristiyanlar tarafından hatırlanacak ve dini öykülerdeki zalim Mezopotamya kralı imajına katkıda bulunacaktı.

Mısır'ı da istila etmeye kalkışan Sanherib, askerlerin isteksizliği sonucu bu amacına ulaşamadı.

Rivayete göre eski çağlarda suyun yüksek yerlere taşınmasında kullanılan ve Babil'in Asma Bahçeleri'ni olanaklı kılan Arşimet burgusunu da Sanherib icat etmiştir. Kral Sanherib, Nisrok'un tapınağında ibadet ettiği sırada oğulları Adrammelek ve Şaretser tarafından öldürülmüştür.

Sahherib'den sonra Asur tahtına oğlu Esarhaddon geçti.

Kaynak: RUDAW