Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu toplantısında, resmî ilan ve reklam yayımıyla ilgili süreli yayınlar hakkında yapılan işlemler, süreli yayınların isim ve alan adı değişikliğine ilişkin başvuruları, basın çalışanlarının borç para ve muhtaçlık yardımı talepleri, basın kuruluşlarının kredi talepleri ile diğer idari konular görüşülerek karara bağlandı.


ALINAN KARARLAR

Resmî ilan ve reklam yayımıyla alakalı süreli yayınlar hakkında yapılan işlemlerin görüşülmesi neticesinde;
Balıkesir’de yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni ve Baskı Esasları Şartlarını, İzmir’de yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma Şartını ihlal etmeleri, Trabzon’da yayımlanan bir gazetenin de sevk edilen ilanı yayımlamaması sebebiyle 195 sayılı Kanun’un 49. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca Balıkesir’deki gazeteye 4 gün, İzmir’deki gazeteye 3 gün, Trabzon’daki gazeteye ise 10 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.


Süreli yayınların haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazların değerlendirilmesi sonucunda; 
İstanbul’da yayımlanan bir gazetenin Sayfa Düzeni Şartını, Kütahya’da yayımlanan bir gazetenin Asgari Fiili Satış Şartını, Tekirdağ’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma ve Asgari Fiili Satış Şartlarını, Tekirdağ’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma, Baskı Esasları ve Asgari Fiili Satış Şartlarını, Tekirdağ’da yayımlanan bir gazetenin Defter Tutma, Komisyon Oranı ve Asgari Fiili Satış Şartlarını, Yozgat’ta yayımlanan bir gazetenin Yayında Süreklilik Şartını ihlal etmeleri sebebiyle haklarında alınan Genel Müdürlük Kararlarına yaptıkları itirazlar reddedilirken, İstanbul’daki gazeteye 1 gün, Tekirdağ’daki gazetelere ise sırasıyla 6, 7 ve 9 gün süreyle resmî ilan ve reklam kesme müeyyidesi uygulanmasına karar verildi.
Gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adları değişikliği talepleri

Toplantıda gazetelerin isimleri ile internet haber sitelerinin alan adı değişikliği talepleri de görüşülerek karara bağlandı. İstanbul’da yayımlanan bir gazetenin isim değişikliği, İstanbul ve Mersin’deki 1’er internet haber sitesinin alan adı değişikliği yapmalarına izin verildi.


BORÇ PARA VE YARDIMLAR

Basın İlan Kurumu, basının desteklenmesine yönelik faaliyetleri kapsamında Kurumun Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Basın İlan Kurumu Yönetmeliği ve 219 sayılı Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının ilgili hükümleri uyarınca resmî ilan yayımlama hakkını haiz süreli yayınlarda fikren veya bedenen çalışan 25 kişinin borç taleplerini kabul ederek; 25 basın mensubunun her birine 12 bin Türk Lirası olmak üzere faizsiz ve 12 ay geri ödemeli toplam 300 bin Türk Lirası borç para yardımı yapılmasına karar verdi.


Bunun yanı sıra çalışamaz ve muhtaç durumdaki 2 basın mensubuna 6 biner Türk Lirası olmak üzere toplam 12 bin Türk Lirası muhtaçlık yardımı yapılması kararlaştırıldı. Toplantıda ayrıca Denizli’de yayımlanan bir gazetenin kredi talebi uygun bulundu. Haber Merkezi

Kaynak: HABER MERKEZİ