ÇERMİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/90 Esas
Davacı HASAN DOĞAN ile Davalı ÇERMİK MAL MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;
Yukarıda belirtilen Davacı; Çermik İlçesi Başarı Mahallesi 141/15 parsel sayılı taşınmaz ile Baykal Mahallesi 248/12-16-17 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili tescil harici bırakılan alanın kendi adına tescili talebi ile dava açtığı, sınırları belirtilen taşınmaza yönelik vaki itirazları olanların ilan tarihinden itibaren 3 (Üç) aylık yasal süre içerisinde mahkememize yazılı olarak müracaat etmeleri TMK 713/4 maddesi gereği ilan olunur.10/01/2023

#ilangovtr Basın No ILN02045167