BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 13 KISIM MAKİNA VE TEÇHİZATIN 12(ONİKİ) AYLIK PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/218576

 

1-İdarenin
a) Adı : DEVLET HASTANESİ -DİYARBAKIR SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi : YENİŞEHİR MAH. ESENLİK CAD. NO:11 21640 SİLVAN/DİYARBAKIR
c) Telefon ve faks numarası : 4127115005 - 4127115603
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 13 KISIM MAKİNA VE TEÇHİZATIN 12(ONİKİ) AYLIK PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN 13 KISIM MAKİNA VE TEÇHİZATIN 12(ONİKİ) AYLIK PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI HİZMET ALIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : SİLVAN DR.YUSUF AZİZOĞLU DEVLET HASTANESİ VE HAZRO İLÇE DEVLET HASTANESİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 19.03.2024 - 13:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Dr.Yusuf Azizoğlu Silvan Devlet Hastanesi Baştabipliği Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1.KISIM:ÇAMAŞIR YIKAMA KURUTMA MAKİNALARI PRES VE SİLİNDİR ÜTÜLERİN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
1.KISIM İÇİN:TSE 12859 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE 1.KISIM İÇİN:TSE 12859 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

2. KISIM: HİDROFOR VE SİRKÜLASYON POMPALARININ BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
2. KISIM İÇİN: TSE 12852 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE 2. KISIM İÇİN: TSE 12852 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

3.KISIM: KAZAN DAİRELERİ VE BRÜLÖRLERİN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
3.KISIM İÇİN: TSE 12676 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE 3.KISIM İÇİN: TSE 12676 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

4.KISIM: KLİMA HAVALANDIRMA SOĞUTMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
4.KISIM İÇİN: TSE 12850 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE 4.KISIM İÇİN: TSE 12850 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

5.KISIM:MEDİKAL GAZ SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
5.KISIM İÇİN: TSE 12426 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE 5.KISIM İÇİN: TSE 12426 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE

6.KISIM:ASANSÖRLERİN PERİYODİK BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
6.KISIM İÇİN: CE YETKİ BELGESİ, TSE 12255 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE, PERSONEL DİPLOMASI, MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ 6.KISIM İÇİN: CE YETKİ BELGESİ, TSE 12255 HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE, PERSONEL DİPLOMASI, MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

7.KISIM: YANGIN ALARM SİSTEMLERİNİN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
7.KISIM İÇİN: YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ 7.KISIM İÇİN: YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ

8.KISIM: KOMPANZASYON PANOLARININ BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
8.KISIM İÇİN: İLGİLİ KISIMA AİT HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 8.KISIM İÇİN: İLGİLİ KISIMA AİT HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

9.KISIM: GÜVENLİK KAMERALARININ BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
9.KISIM İÇİN: YETKİLİ SERVİS BELGESİ 9.KISIM İÇİN: YETKİLİ SERVİS BELGESİ

10.KISIM:KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI(UPS) BAKIM VE ONARIMLARI
Belge Adı Açıklama
10.KISIM İÇİN: YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 10.KISIM İÇİN: YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

11.KISIM: JENERATÖRLERİN BAKIM VE ONARIMI
Belge Adı Açıklama
11.KISIM İÇİN: YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 11.KISIM İÇİN: YETKİLİ TEKNİK SERVİS BELGESİ VEYA TSE HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

12.KISIM: TRAFO VE YÜKSEK GERİLİM TESİSLERİ BAKIM ONARIMI VE İŞLETME SORUMLULUĞU
Belge Adı Açıklama
12.KISIM İÇİN: HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 12.KISIM İÇİN: HİZMET YETERLİLİK BELGESİ

13.KISIM: OTOMATİK KAPILAR
Belge Adı Açıklama
13.KISIM İÇİN: İLGİLİ KISIM İÇİN HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. 13.KISIM İÇİN: İLGİLİ KISIM İÇİN HİZMET YETERLİLİK BELGESİ VEYA YETKİLİ SERVİS OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGE. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
 İstekli firmaların her kısım için ayrı ayrı iş deneyim belgesi sunmaları zorunludur.
Teklif verilen kısıma ait kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektörde gerçekleştirilmiş olan  bakım onarım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01989932