HABER - Güneş OCAĞA

Türkiye'de sağlık alanında bölgeler arası eşitsizliğin yaşandığını açıklayan Diyarbakır Tabip Odası, bu durumun özellikle kanser tedavisinde kendini gösterdiğine dikkat çekti. X hesabından verileri paylaşan Diyarbakır Tabip Odası, kentteki radyoterapi cihazı ve radyasyon onkolojisi uzman sayısının azlığı nedeniyle tedaviye ulaşamayan kanser hastalarının yaşamlarına mal olduğunu vurguladı.

Di̇yarbakir’da Kanser Hastalari Allah’a Emanet2


“SAĞLIK ALANINDA EŞİTSİZLİK VAR”

Sağlık alanında yaşanan eşitsizlik, özelleştirme ve ticarileşmenin ölümlere neden olduğuna vurgu yapan Diyarbakır Tabip Odası, şu değerlendirmeyi yaptı: 
"Bölge illerinde radyasyon onkolojisi alanında cihaz ve ilgili uzmanların eksikliği Diyarbakır başta olmak üzere, bölge illerinde yaşayan kanser hastalarının yaşamına mal oluyor. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde radyoterapi (lşın tedavisi) ihale usulü ile bir firma tarafından sağlanmaktadır. Radyoterapi cihazı ve ilgili uzman eksikliği nedeniyle hastaların gece yarılarına kadar ışın tedavisine alınması ve cihazın sürekli olarak çalışır durumda kalması nedeniyle cihazın sık sık bozulduğu bilgisi mağdur olan hastalar tarafından odamıza aktarılıyor. Cihaz bozulduğunda, ilgili firma cihazı tamir etmediği/edemediği için hastaların tedavileri kesintiye uğruyor, hastalar kür sağlayacak/tedavi edecek ışın tedavisinden mahrum kalıyor. Uzun süredir cihaz tamir edilemediği için hastaların tedavileri aksıyor."


IŞIN TEDAVİSİ HAYATİ ÖNEME TAŞIYOR

Açıklamada, ışın tedavisinin hayati bir önem taşıdığına vurgu yapan Tabip Odası, devamla şu ifadelere yerdi: "Işın tedavisi, özellikle kanserin tekrarlayabileceği durumlarda hayati önem taşıyor. Kanserin tekrarlayabileceği düşünülen hastalarda ışın tedavisi ve kemoterapi eş zamanlı yürütülmelidir. Zamanında yapılmış tedavi kanserin nüks olasılığını anlamlı olarak azaltıyor. Çevre illere de hizmet vermek zorunda olan Diyarbakır'da ışın tedavisi yapan üç cihaz bulunuyor, Türkiye'nin diğer illeri ile karşılaştırıldığında bu sayı çok yetersiz görünmektedir. Șu anda Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki cihaz çalışmamakta, kentteki kamu hastanesinde sadece bir cihaz çalışmaktadır. Bu hastane de kanser hastaları ile dolup taşmış durumda."


VERİLER TABLOYLA GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Tabip Odası’nın yayınladığı tabloyla bölge ve iller arası eşitsizlik gözler önüne serildi. Tabloya göre 1 milyon 780 bin nüfusu olan Diyarbakır’da 16 uzman doktor, 9 cihaz var. 2 milyonluk bir nüfusa sahip olan Urfa'da ise 6 uzman doktor, 4 cihaz bulunurken, diğer bölge illeri olan Mardin ve Batman'da da ne doktor var, ne de cihaz. Yayımlanan tabloda Adana, Ankara, Rize, Trabzon, Mersin, Malatya ve Sivas'ın nüfus oranları Diyarbakır ve diğer bölge illerine oranla daha az olmasına rağmen, hem cihaz, hem de doktor sayısının daha fazla olduğu görünüyor.


"SAĞLIK OTORİTESİ BİRAN ÖNCE ÇÖZÜM ÜRETMELİDİR"

Tabipler Odası, "Tabloda görüldüğü üzere iller arasında çok ciddi bir eşitsizlik söz konusudur. Kanser gibi yarı-acil bir hastalıkta her geçen gün hastalar için hayati önem taşıyor. Sağlık otoriteleri yaşanacak ölümlerin sorumlusu olmak istemiyorlarsa sorunun kaynağına yönelik olarak bir an önce çözüm üretmelidir. Yetkili mercileri hastaların daha fazla mağdur olmaması için, hastaların yaşamlarına mal olan bu sorunu gidermek üzere bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.

Muhabir: Güneş OCAĞA