HABER - Faruk BALIKÇI

1889-1924 yılları arasında ise mutasarrıflık (Sancak) yönetimi, 1924-1927 yılları arasında ise Valilik ile yönetildi. 1927'den sonra Maden Elazığ’a bağlı ilçe oldu.

UZUN YILLAR DİYARBAKIR’A BAĞLIYDI

Elazığ'a 80 kilometre, Diyarbakır ise 78 km mesafedeki ilçe, derin bir vadide kurulmuştur. Tarihte Ergani Bakır Maden-i Hümayûnu ismiyle bilinen bölge zaman zaman bağımsız bir idari birim olmakla beraber umumiyetle Diyarbekir Vilayeti idari taksimatı içinde yer almıştır. 1924 yılında bütün sancaklar vilayet haline getirildiğinden Maden vilayeti ismini almıştır. Geçmişte Diyarbakır'ın Dicle ve Ergani ilçelerinde tapu kayıtları dahi Maden iĺçesindeydi. 

BAKIR YATAKLARIYLA BİLİNİYORDU

Maden ilçesinin bilinen tarihi, kaynaklara göre M.Ö.2000 yıllarına kadar uzanır. Bölgeye M.Ö.1450 yıllarında Mitanni Krallığı, M.Ö. 30-M.S. 180 yıllarında Roma İmparatorluğu, M.S.1077`de Selçuklular hakim olmuşlardır. Maden ilçesinde bakır yatakları Milattan 2000 yıl önce Asurîler tarafından bulunmuştur. Fırat ve Dicle arasında Bakır, Maden İlçesinden başka hiçbir yerde bulunmamış ve de işlenmemiştir.
17 Kasım 1937 tarihinde Atatürk trenle Elazığ'dan trenle Bakır diyarı Maden'den Diyarbakır'a geçtikten sonra Diyarbekir'in isim değişikliği yapılan bir dil tartışmasının ardından Türk Dil Kurumu’na gönderilen bir telgrafla başladı. Yapılan çalışmalar sonucu şehrin adı Diyarbakır olarak değiştirildi.

Editör: Faruk BALIKÇI