Anadolu ile Mezopotamya arasındaki köprü görevini gören şehir, hem kültürel hem de ekonomik anlamda bir hareketlilik merkezi olmuştur. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde hayvancılık sektörü, şehrin refah seviyesini artıran önemli bir etken olarak öne çıkmıştır.

Diyarbakır, tarih boyunca stratejik konumu ve zengin doğal kaynaklarıyla dikkat çeken bir kent olmuştur. Geçmişte ve günümüzde ticaretin önemli bir merkezi olan Diyarbakır, köklü ticaret geleneğiyle bilinmektedir.

Tarihi İpek Yolu'nun önemli bir parçası olan Diyarbakır, Orta Doğu ile Avrupa arasındaki ticaretin kavşağı konumunda yer almıştır. Kent, bu tarihi geçmişiyle hem doğu hem de batı ticaret yollarının buluştuğu bir noktada konumlanmıştır. Bu durum, Diyarbakır'ı zaman içinde önemli bir ticaret merkezi haline getirmiştir.

GÜNÜMÜZDE DİYARBAKIR’IN GEÇİM KAYNAKLARI

Diyarbakır, tarih boyunca zengin toprakları ve stratejik konumuyla dikkat çeken bir şehir olmuştur. Bereketli toprakların kalbinde yer alan bu kadim kent, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçmişten günümüze ekonomik bir canlılık sunmuştur. Aynı zamanda, hayvancılık da Diyarbakır’ın ekonomik yapısını şekillendiren temel taşlardan biri olmuştur.

TARIMIN BEREKETLİ TOPRAKLARI

Diyarbakır’ın ekonomisi, büyük ölçüde tarıma dayalıdır. Şehir, yaklaşık 650 bin hektarlık bir ekim alanına sahiptir ve bu alanların büyük bir kısmında tahıl ürünleri yetiştirilmektedir. Buğday, arpa, darı, pirinç, mercimek gibi ürünler başta gelirken, son yıllarda sebzecilik de önemli ölçüde gelişmiştir. Diyarbakır karpuzu ve kavunu, iriliği ve lezzetiyle ünlüdür ve Türkiye’de yetişen karpuzun %10’a yakını, kavunun ise %5’i bu şehirde yetişmektedir.

HAYVANCILIK VE ARICILIK

Diyarbakır’da hayvancılık, özellikle koyun ve kıl keçisi besiciliği üzerine yoğunlaşmıştır. Şehrin çayır ve meraları, hayvancılık için oldukça elverişlidir. Ayrıca, 7 bini aşan arı kovanı ile arıcılık da gelişmekte olan bir diğer sektördür.

Diyarbakır’ın Ekonomik Geçmişi Ve Geçim Kaynakları 3

MADENCİLİK VE ENERJİ KAYNAKLARI

Diyarbakır, Türkiye’nin en zengin petrol yataklarına ev sahipliği yapmaktadır. İlk petrol kuyusu 1961’de açılmış ve TPAO 1973’ten beri faaliyet göstermektedir. Ülkenin yıllık ham petrol üretiminin yarısı Diyarbakır’dan sağlanmaktadır. Ayrıca, Hazro ilçesinde linyit ve Ergani’de bakır madeni bulunmaktadır.

SANAYİ VE İNŞAAT SEKTÖRÜ

Diyarbakır’da sanayi, özellikle inşaat sektöründe son yıllarda büyük bir gelişme göstermiştir. Küçük sanayi, dokumacılık, bakırcılık, demircilik ve kuyumculuk gibi alanlarda da gelişme kaydedilmiştir. Şehirdeki fabrikaların çoğu devlet sektörüne aittir ve bu fabrikalar arasında tekstil, yem, süt endüstrisi ve çimento fabrikaları bulunmaktadır.

Diyarbakır’ın Ekonomik Geçmişi Ve Geçim Kaynakları 2

ULAŞIM VE ALTYAPI

Diyarbakır, ulaşım açısından oldukça elverişli bir konumdadır. Komşu illere asfalt yollarla bağlı olup, kışın bile yolların devamlı açık olması, şehrin ticaret ve sanayi faaliyetlerini desteklemektedir. Ayrıca, İstanbul-Kurtalan demiryolu Diyarbakır’dan geçmekte ve İstanbul-Ankara-Diyarbakır arasında düzenli uçak seferleri yapılmaktadır.

Diyarbakır’ın ekonomik geçmişi ve kaynakları, şehrin zengin tarihi ve kültürel mirası kadar etkileyici ve çeşitlidir. Tarım, hayvancılık, madencilik ve sanayi, şehrin ekonomik yapısını oluşturan temel taşlardır.

Kaynak: Coğrafya Dünyası