S.S.BİSMİL BUĞDAY PAZARI VE ZAHİRECİLER
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ BAŞKANLIĞI
SAYI :2024 /
KONU: 2023 Yılı Genel Kurul Toplantısı Hk.
S.S.Bismil Buğday Pazarı ve zahireciler Toplu İşyeri yapı kooperatifimizin 2023 yılı genel kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddeleri görüşmek için 01.06.2024 cumartesi günü saat 10 da.S.S.Bismil Buğday Pazarı ve Zahireciler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi H/ blok no 16 Bismil adresinde yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde toplantının aynı gün ,aynı saat' te ve aynı yerde 08.06.2024 tarihinde yapılacaktır
Toplantıya katılmanızı rica ederim
GÜNDEM_:
1 - Açılış ve Yoklama.
2- Divan heyeti teşekkülü ve saygı duruşu.
3- Yönetim ve Denetim kurullarının faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
4- Bilanço ve tahmini bütçenin okunması ve ibrası
5- Yönetim ve Denetim Kurulların seçimi
a) Yönetim Kurulu Seçimi 3 Asil Üye, 3 Yedek Üye
b) Denetim Kurulu Seçimi 2 Asıl Üye, 2 Yedek Üye
6- Dilek ve temenniler.
7- Kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02025612