GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
SINIRLI SORUMLU TRAKTÖR VE ZİRAİ MAKINALARI SATICILARI TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No :2024/02 Karar Tarihi :08.05.2024
Katılan Üyeler :Abdulaziz ABUL, İzzet TURMAK, Şaban AKBAŞ
Yönetim kurulu 08.05.2024 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır.
Yönetim kurulunun 2024 yılı Olağan Genel Kurulu toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 15.06.2024 Cumartesi Günü saat 14:00 Kayapınar/Diyarbakır site camisinde yapılacaktır. Ekseriyet sağlanmadığı takdirde 22.06.2024'de aynı yer ve saatte toplanacaktır.
GÜNDEM
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Heyetinin seçimi ve saygı duruşu
3- Bilançonun okunması ve kabulü
4- Yönetim ve denetim raporların okunması
5- Yönetim ve denetim kurularının ayrı ayrı ibra edilmesi
6- Dış denetçinin ve ücretin belirlenmesi için yönetime yetki verilmesi
7- Ana sözleşme ve intibak işlemleri Diyarbakır çevre şehirlik iklim değişikliği il müdürlüğünden 07.05.2024 tarihinde alınan E-10172402-345.01-9410360 olur yazısının görüşülmesi
8- Dilek temenni ve kapanış
YÖNETİM KURULU
BAŞKAN 2.BAŞKAN MUHASİP ÜYE
ŞABAN AKBAŞ İZZET TURMAK ABDULAZİZ ABUL

#ilangovtr Basın No ILN02030021