T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
DİYARBAKIR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

GÖKALP VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLANEN TEBLİĞ

Vergi Dairemiz mükelleflerinden olup aşağıda adı, soyadı, unvanı, yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle düzenlenen dairemizce en son bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeniyle, tebliğ edilemeyen ihbarnameler 213 sayılı VUK nun 103,104,106 maddeleri ile 345 ve 485 seri no.lu genel tebliğinde belirtilen usul ve esaslar gereğince ilan listesi vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerine asılma tarihi olan 19.03.2024 tarihini izleyen 15.gün ilan tarihi olarak kabul edilecek olup, bu tarihten itibaren 1 ay içinde ilgililerin vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı; aksi takdirde ilan tarihinden itibaren bir ay içinde ilgililerin bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmemeleri veya adreslerini bildirmemeleri halinde bu bir aylık sürenin sonunda tebliğ yapılmış olacağı ilan olunur.
Sıra Vergi Kimlik Numarası T.C. Kimlik Numarası Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi/Ceza İhbarnamesi Fiş No Vergi Dönemi Vergi Kodu Vergi Tutarı Ceza Vergi Kodu Ceza Tutarı İhb. Toplamı Adres
1 1060616882 17308895696 AY ORHAN 2024031213J890000006 201803201803 0076 ₺36.858,00 3080 ₺36.858,00 ₺73.716,00 MEVLANA HALİT MAH. 449. SK. KAÇMAZ 2 5 30 BAĞLAR DİYARBAKIR
2 4270195488 14346015598 GÜNAYDIN ERDEM 2024031113J8C0000018 201811201811 0076 ₺27.812,40 3080 ₺27.812,40 ₺55.624,80 PEYAS MAH. 231. SK. CEM-2 MARKET 5 A KAYAPINAR DİYARBAKIR
3 9720213287 42058078082 YILMAZ MEHMET 2024030713J8H0000030 201803201803 0076 ₺23.353,40 3080 ₺23.353,40 ₺46.706,80 PEYAS MAH. 235 SK. ÖZ TEKNİK SİTESİ A-BLOK 13 A 22 KAYAPINAR DİYARBAKIR
#ilangovtr Basın No ILN02022940