İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’nin “Herkes İçin Barış” talebi ile sürdürdüğü Barış Nöbeti’nin sekizincisi, şube binasında gerçekleştirildi. Kentteki hak savunucuları, sivil toplum kurumları ve meslek örgütleri temsilcilerinin de katıldığı açıklamada, “Toplumsal barışın sağlanması tüm seçim sonuçlarından daha önemlidir” denildi.

Yeni anayasa çağrısı

İHD Diyarbakır Şubesi Sekreteri Avukat Yakup Güven’in okuduğu açıklamada, siyasi iktidara “Hiçbir soruna çözüm olamayan mevcut Anayasa yerine sivil, demokratik ilkeleri esas alan ve Türkiye toplumu içinde yaşayan tüm etnik, dini, cinsiyet gruplarını kapsayan yeni bir anayasa yapım sürecine başlanılması gerekmektedir” çağrısında bulunuldu. “Kürt meselesinin demokratik yol ve yöntemlerle çözümü, kadınların uzun yılları bulan mücadeleleri sonucunda elde ettikleri kazanımların korunup geliştirilmesi, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle her gün daha da yoksullaşan halkın gelir eşitsizliğini oradan kaldıracak yapıcı ekonomik politikaların hayata geçirilmesi için hızlı bir şekilde toplumun tüm kesimlerini içine alan çalışma gruplarının oluşturulması gerekmektedir” diyen Güven, “Siyasi iktidarın uygulayacağı politikalarda salt belli bir düşünceyi esas alarak çalışma yürütme konusunda ısrar etmesi halinde bu durumun toplumsal hayata çok derin zararlar vereceği kuşkusuzdur” ifadelerini kullandı.

‘Ekonomik buhrandan çıkışın en hızlı yöntemi toplumsal barıştır’

Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durumun en önemli sebeplerinden birinin ‘İnsan hakları alanında yaşanan ihlaller ve siyasi iktidar tarafından muhaliflere uygulanan baskı ortamı’ olduğunu belirten Güven, “Toplumun tüm kesimlerini derinden etkileyen bu ekonomik buhrandan çıkışın en kesin ve hızlı yöntemi daha fazla insan hakları ve daha fazla demokrasi ile sağlanacak toplumsal barıştır. Bizler insan hakları savunucuları olarak, siyasal iktidarın bu somut gerçeği dikkate alarak; demokratik koşulları sağlamaya, hakları koruyan bir siyaset sistemi ve anlayışı için bir an önce hareket etmesi gerektiğini, muhalefet bloğunun ise etkili bir siyaset tarzı ile halktan gelen taleplerin güçlü bir şekilde duyulması için çaba sarf etmesi gerektiğini belirtiyoruz” dedi.