Çalıştayın açılışında DAKAHDER adına söz alan yönetim kurulu üyesi Berivan Öztürk  bu tür buluşmaların ve kurumlar arası ortaklaşmanın önemine dikkat çekti.

Program açılışının ardından programın ilk bölümü Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi temsilcisi Asya Cemre Işık’ın moderatörlüğünde  Diyarbakır Barosu LGBTİ+ Hakları Komisyonu üyesi Okan Altekin konuşmacı olduğu ilk oturumda ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık’  konuşuldu; eşitlik, ayrımcılık, adalet ve özgürlük kavramları üzerine tartışmalar yürütüldü.

İkinci oturumda Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi’nden feminist avukat Aslı Pasinli ‘Cinsiel Şiddetle Mücadele Yöntemlerinden; İFŞA’ teması ile ‘kurumlarda güvende miyiz?’ sorusuna yanıt aradı ve güvenli alan ihtiyacı vurgusu yaptı.

Deneyim aktarımları

Programın ikinci yarısında program moderatörlüğünü Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi’nden Yüksel Genç üstlendi. Bu bölümde üçüncü oturumda Dayanışmanın Kadın Hali Derneği’nden feminist aktivist Mukaddes Alataş ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Çalışmaları’ projesi kapsamında yerelden ve bölgeden 14 kurumdan oluşan bir örneklem ele alınarak yapılan ‘Kurum İzleme Araştırması’ nın birinci grup verilerinin sunumunu gerçekleştirdi. Hemen ardından araştırmacı ve moderatör  Yüksel Genç Sosyo Politik Saha Araştırmaları merkezinin ‘mobbing’ konulu bir araştırmasından elde edilen bir dizi verinin de paylaşımını gerçekleştirdi.

Programın son oturumunda CİTÖK ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Tutum Belgelerine ilişkin aktarımda bulunmak ve  ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddetle Mücadele Çalışmaları’ projesi kapsamında yerelden ve bölgeden 14 kurumdan oluşan bir örneklem ele alınarak yapılan ‘Kurum İzleme Araştırması’ nın ikinci grup verilerin sunumunu gerçekleştrimek üzere Program Koordinatörü Dilan Aydın söz aldı.

Programın bu bölümünde Aydın; karar alma mekanizmalarında eşit temsiliyet ilkesini vurguladı. Ayrıca CİTÖK’ lerin  kurulması gerekliliğine ilişkin Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı, İLO190 sayılı sözleşmeye Türkiye’niin taraf olmayışı gibi örnekler ile tartışmalar sürdürüldü ve Kadın ve LGBTİ+ bireylerin güvenli alan ihtiyacı vurgulandı.

Çalıştayın son aşamasında katılımcıların deneyim aktarımları ve katılımları ile katılımcı kurumların ‘CİTÖK’ ve ‘Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Önleme Tutum Belgeleri’ konularını yönetim kurullarının gündemine almayı taahhüt etmesi ile sonuca bağlandı. (BİANET)