Yazar kimliğiyle de bilinen M. Burhan Hedbi’nin yeni kitabı “TIS’ÎNA HEDBΔ okurlarıyla buluştu. Medreselerin alet ilmi dediği sarf ve nahiv ilminin temel kurallarını doksan beyte sığdıran Hedbi, bu eseriyle medrese müfredatına yeni bir kitap kattı.
Seyda Yayın Evi'nden çıkan kitap, birçok yönüyle ilk sayılmaktadır. İki akademisyen ile iki medrese müderrisinin kitaba yazdığı mukaddime/takrizden de anlaşılacağı üzere muhtasar olduğu için de kitabın, eğitim hayatına çok etkisi olacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ