Diyarbakır’da bir öğretmenin bulunduğu okulda velilerin şiddetine maruz kalması protesto edildi.

 Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır Şubesi, Yenişehir ilçesi Seyrantepe Semti’ndeki Şehit Mehmet Hüseyin Balta Ortaokulu’nda bir veli tarafından şiddete maruz kalan meslektaşları için basın açıklaması gerçekleştirdi. Okulun önünde yapılan ve Eğitimciler Birliği Sendikası'nın (Eğitim-Bir-Sen) da destek verdiği açıklamada “Eğitimciye şiddete dur de” yazılı pankart açıldı.

 Açıklamada konuşan Eğitim-Bir-Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube Başkanı Ramazan Tekdemir, eğitim sahasındaki karar alıcıların tehlikenin ciddiyetini kavrayamamış olmalarının vahim bir durum olduğunu belirterek, “Eğer şiddetin önüne geçmek istiyorsak, salt eğitime odaklanarak değil, bütün faktörleri dikkate alarak bir politika geliştirilmesi gerekmektedir. Eğitim sisteminde öğretmenler, şiddet sorununun çözülmesinde kritik bir noktada görülmesine karşın, uygulanan yanlış politikalarla, öğretmenlerin eğitimin edilgen öğesine indirgendiği ve şiddet ortamının bir mağduru hâline geliyor” dedi.

 ACİL VE KÖKLÜ ÇÖZÜM

 Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Zuhal Sezer ise dünkü saldırının öğretmeni koruyan bir meslek kanununa duyulan ihtiyacın aciliyetini ortaya koyduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: “Şiddeti eğitimle yok etmenin ilk aşaması, kesin bir anlayış ve program değişikliğidir. Mevcut eğitim paradigmasının ve programlarının şiddeti önlemediği, bilakis şiddete yatkın psikolojileri beslediği artık görülmelidir. Sorun üreten bir sistem çare olamaz. Eğitim, şiddeti ortadan kaldırılacak bir enstrüman olarak tavsif edilirken; şiddetin, eğitimi tehdit ve tahdit eder boyuta ulaşması, bunun geleceğimizi tehlikeye sokacak boyuta doğru tırmanıyor olması, acil ve köklü çözüm bulmayı zaruri hâle getirmektedir.” 

 ‘ÖNLEM ALINSIN’

 Şiddetin son bulması için somut ve kalıcı çözümler üretilmesi çağrısında bulunan Sezer, “Başta Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olmak üzere, bütün yetkilileri acilen harekete geçmeye ve gerekli yasal çerçeveli önlemeleri ivedilikle almaya davet ediyoruz.  Eğer kalıcı önlemler alınmazsa yarın çok geç olabilir. Sendikalar olarak eğitim emekçilerine yönelen her türlü şiddeti kınıyoruz” şeklinde konuştu. (M.A)