Konuya ilişkin açıklama yapan Eğitim Sen üyesi Semra Birtane Özdemir, öğretmenlere yönelik şiddette, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedeleyen uygulama ve açıklamalarla her fırsatta şiddet, nefret ve ötekileştirme dilini kullanan siyasetçi ve ciddi bir etkisi ve sorumluluğu olduğunu söyledi. Yaşamın her alanında karşı karşıya kalan şiddetin okulları çepeçevre kuşattığını, eğitmcileri şiddetin hedefi haline getirdiğini belirten Özdemir, ekonomik kriz, gelir adaletsizliği, yoksullaşma, yaşama, barınma, gelecek kaygısı, güven aşınması, kültürel yozlaşma, yabancılaşma, yazılı ve görsel medyadaki şiddet içerikli programlardaki artışın şiddetin toplumsal yaşamda olduğu gibi okullarda da yeniden üretilmesine neden olduğunu kaydetti.

‘Kültürel ve sosyal çalışmalar gerçekleştirilmeli’

Okullarda yaşanan şiddetin ve öğretmenlere yönelik saldırıların önlenebilmesi, öncelikle her fırsatta öğretmenleri, eğitim ve bilim emekçilerini, hedef haline getiren politika ve uygulamalara son verilmesinden geçtiğini belirten Özdemir, şiddet sorununun çözmenin uzun vadeli politikalarla mümkün olduğunun altını çizerek, “Bunun için eğitimin tüm bileşenlerine yönelik olarak kültürel, sosyal yönden tatmin edecek çalışmaların hızlı bir biçimde gerçekleştirilmesi şarttır.” ifadesini kullandı.

‘Rehberlik hizmetinin işletilmesi gerekir’

Okulda şiddetin önüne geçebilmek için gençliği anlama, algılama, sorunlarına çözüm üretebilmek ve bu alandaki yetenekleri açığa çıkarmak için eğitimin önemine işaret eden Özdemir, “Bunun için okullarda rehberlik hizmetlerinin işletilmesi ve buralardaki yetersiz personel sayılarının giderilmesi gerekmektedir. Maalesef bu gibi durumlarda okul içinde özel güvenlik birimleri veya okul çevresine polis yığarak sorunu kolluk kuvvetleri ile çözmek sorunu başka yerlere havale etmekten başka bir işe yaramamaktadır.” diye konuştu.

Sorumlu davranma çağrısı

Rıdvan Süer Ortaokulu Müdür Yardımcısı’na yönelik şiddeti kınayan Özdemir, okullarda şiddetin önüne geçebilmek için ilgili tüm kesimleri sorumlu davranmaya çağırdı. (HABER MERKEZİ)