DUYURU
S.S METAL İŞLERİ KÜÇÜKSANAYİ SİTESİ HİZMET KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU KARARI

S.S. Metal İşleri Küçük Sanayi Sitesi Hizmet kooperatifimiz yönetim kurulu 11.05.2024 tarihinde toplanarak 2023 hesap yılı olağan mali genel kurul toplantısını aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 29.06.2024 tarihinde saat 11.00'de Şanlıurfa yolu 5. Km.ZANA DÜĞÜN SALONU Bağlar/ DİYARBAKIR adresinde yapılmasına, Ekseriyet sağlanamadığı takdirde 06.07.2024 tarihinde aynı yer ve saate yapılmasına Yönetim Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.
GÜNDEM :
1- Açılış ve yoklama
2- Divan Heyetinin seçimi ve saygı duruşu
3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması
4- Bilançonun okunması ve kabulü
5- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası
6- Asgari ücretin Devletçe yükseltilmesi halinde çalışan personelin ücretlerinin aynı oranda Yükseltilme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi
7- Site içi eskimiş ve çalışmayan kamera alt yapılarının onarılması işinin görüşülmesi
8- Duvar dipleri ve yeşil alanlarda bulunan hayvan kümeslerinin kaldırılmasının görüşülmesi
9- Site içinde belirlenen yerlerde çöp toplama merkezlerinin yapım işinin görüşülmesi
10- Dükkan önlerinde bulunun sundurmaların etraflarının açılmasının görüşülmesi
11- Kooperatif ana sözleşme intibakının görüşülmesi —12- Dilek ve temenniler —13- kapanış.

#ilangovtr Basın No ILN02037581