T.C. BİSMİL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Sayı :2023/18 Esas 22/05/2024 Diyarbakır ili Bismil ilçesi Şaklatiz Mahallesinde bulunan 107 ada 4 parsel nolu taşınmaz ile Dicle Nehri arasında yer alan yaklaşık 2988,350 m2 tescil dışı taşınmazın, Şaklatiz mahallesi mahallesi halkından Davacı , AZİZE ÇAVUŞOĞLU adına tescili talep edildiğinden bu yerde hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren iddialarını kapsayan belgelerle birlikte 3 ay içinde mahkememize müracaatları ilanen ihtar olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02037946