T.C. ERGANİ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
İLAN

DOSYA NO : 2024/82 Esas
KARAR NO : 2024/57
SANIK : RAMAZAN KUTLUCA, Hasan ve Hatice oğlu, 28/04/1968 ÇERMİK doğumlu, DİYARBAKIR, ÇERMİK, KÖKSAL mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:33202349646
SUÇ : Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet
SUÇ TARİHİ : 2018
KARAR TARİHİ : 12/01/2024
HÜKÜM:
1-Sanık hakkında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanuna Muhalefet suçundan açılan kamu davasında Sanık Ramazan Kutluca'nın Şanlıurfa ilinde sınava girdiği, atılı suçun işlendiği yer bakımdan mahkememizin yetkili olmadığı, suçun işlendiği yerin Şanlıurfa olduğu anlaşılmakla 5271 sayılı CMK' nın 12. ve 18. maddeleri gereğince MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,
2-Yetkili ve görevli merciinin Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkemesi olarak tespitine,
Dair, sanığın yokluğunda, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde, hükmü veren mahkememize veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek yazılı dilekçe ile veya mahkememizce müracaat ile veya bulunan yer Asliye Ceza Mahkemesi müracaatla tutanağa geçirilmek ve hakim onayına sunulmak üzere zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle, tutukluluk halinin bulunması durumunda zabıt katibine veya tutuklu bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek, karara karşı Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği, suresinde İTİRAZ yoluna başvurulmayan kararın, başka bir karar, ihtara, tebliğe ve işleme gerek kalmaksızın kesinleşeceği ve karar gereğinin uygulanacağı dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda, talebe uygun, tensiben karar verildi.

#ilangovtr Basın No ILN02035204