İLAN
T.C. ERGANİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/231 Esas
DAVALI : ARBA ŞAHİNOĞLU ŞİRKETİ
Davacı Bedri KAN ile Davalılar Arba Şahioğlu Özel Eğitim ve Taşımacılık gıda inşaat temizlik madenleri ithalat ihracat sanayi ticaret Limited Şirketi, Sosyal Güvenlik kurumu Diyarbakır İl Müdürlüğü arasında mahkememizde görülmekte olan tespit (iş kazası veya meslek hastalığından kaynaklanan) davası nedeniyle
Mahkememizcedavalı şirketedava dilekçesi ve tensip zaptı eklidavetiye çıkarılmış olup, tebliğmazbatasıadresin yetersizolduğugerekçesiyle iade edilmiştir. Davalı olarak taraf bulunduğunuzişbu dava dosyasındaönincelemeaşamasındadava dilekçesitarafınızatebliğedilemediğinden ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
"HMK’nun 122. maddesi gereğince dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya karşıyetkilitemsilciveyavekil ile cevap verebileceğiniz, HMK’nun 127. maddesi gereğince cevap dilekçesinin bu süre içerisinde hazırlanmasınınçok zor yahut imkansız olduğu durumlarda, yine bu süre zarfında mahkemeye başvurup bir defaya mahsus olmak ve bir ayı geçmemek üzere ek süre isteyebileceğiniz,"Aksi taktirdeyargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ve dosyanın duruşma tarihi olan 25/06/2024 tarihinde saat 10.30 da yapılacak duruşmaya bizzat gelmeniz veya vekil göndermeniz, delillerinizi bildirmeniz, aksi takdirde duruşmanın yokluğunuzdayapılarak, mevcut delillere göre karar verileceği hususlarıilanen tebliğine, (ilanen tebliğin ilan tarihinden 7 gün sonra yapılmış sayılacağıTEBLİĞ VE İHTAR OLUNUR.

#ilangovtr Basın No ILN02042711