T.C.DİYARBAKIR2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2022/143 ESAS
DAVALI REMZİ PAÇRAZ
Mahkememizde görülmekte olan Boşanma davası nedeniyle;
Mahkemenizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı REMZİ PAÇRAZ'a (T.C No:336........352 )'a ulaşılamadığı anlaşılmakla ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davacı YASEMİN PAÇRAZ (T.C 336...58) tarafından davalı aleyhine açılan TMK166/1 maddesine dayalı boşanma davasında ; dava dilekçesi ve tensip zaptı ile 03/07/2024 günü saat 10:40' da Diyarbakır 2.Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak ön inceleme duruşma gününün davalıya ilanen tebliği ile, gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılama devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edilemeyeceği, ilanın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde cevap verilebileceği, dilekçenizde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususları tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02030481