T.C.DİYARBAKIR2. AİLE MAHKEMESİ'NDEN İLAN

DOSYA NO: 2024/328
Davacı, MAKBULE CAN ASLANHAN ile Davalı, BAYRAM ASLANHAN arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;
Mahkememizce verilen 2020/466 Esas 2022/523 sayılı kararı ile davacının davasının reddine karar verildiği, davacı vekili tarafından 12/07/2022 tarihinde verilen kararı istinaf ettiği, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi'nin 09/02/2024 Karar ve 2022/1681 Esas ve 2024/171 Karar sayılı ilamıyla BOZULMAKLA,
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı BAYRAM ASLANHAN'ın tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı tarafından 06/01/2022 tarihinde sunulan ıslah dilekçesi ile davalının hırsızlık suçunu işlemeyi alışkanlık haline getirdiğini, buna yönelik ceza dosyalarının olduğunu, bu sebeple tarafların boşanmalarına, müşterek çocukların her biri için aylık 1.000 TL olmak üzere aylık 2.000 TL nafakaya hükmedilmesine karar verilmesi talep ve dava edilmiştir.
Islah dilekçesinin ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde cevap verebileceğiniz aksi halde bu hakkınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 02/07/2024 günü saat 15:00'da yapılacak duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, 32332395066 TC kimlik numaralı, DİYARBAKIR ili, KULP ilçesi, BAĞCILAR mah/köy, 14 Cilt, 5 Aile sıra no, 106 sırada nüfusa kayıtlı, SEYFETTİN ve MÜZHET oğlu, 17/10/1987 doğumlu, DAVALI BAYRAM ASLANHAN'a tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 31/05/2024

#ilangovtr Basın No ILN02042706