Güneş OCAĞA/ÖZEL HABER

Ticari faaliyette bulunan işletmelerin pek çoğunu kapsayan KDV iadesi, yararlanan kişi ya da işletme için büyük bir fayda sağlarken, Diyarbakır’daki ticari firmalar, 600 milyon TL’ye yakın KDV iadesini alamıyor. Bu kapsamda bin 200 civarında KDV iade dosyası, Diyarbakır Vergi Dairesi bürokratları tarafından sürüncemede bırakılarak büyük bir mağduriyete neden oluyor.

Sanayileşmenin büyümesi ve firmaların çoğalmasıyla birlikte Diyarbakır’da üretim anlamında büyük bir sıçrama var. Bu sıçrama kentin dış ülkelere olan ihracatını da olumlu yönden etkiliyor. Giderek büyüyen bu tablo kentin istihdam oranını yükseltirken, ekonomisinin de büyümesine neden oluyor. Fakat son zamanlarda firma sahiplerinin Diyarbakır Vergi Dairesi’ndeki bürokrasiden kaynaklı yaşadığı mağduriyet, hem üretimi etkiliyor hem de istihdamın gerilemesine sebep oluyor.

6. Bölge’de KDV iadesi yok!

Özellikle hükümetin “ihracat yapın” çağrısına kulak veren ve 6. Bölge’de yer alan Diyarbakır’daki ticari firmalar, devletin teşvik için verdiği KDV iadesinden yararlanamıyor. İddiaya göre, 2022 yılının Aralık ayında Diyarbakır Vergi Dairesi’nde yaşanan yönetim değişikliği sonrası 500’den fazla mükellef, 600 milyona yakın KDV iadesini geri alamıyor. Yeminli mali müşavirler ve firma sahiplerinin her seferinde Diyarbakır Vergi Dairesi’ne yaptığı başvurular sonuçsuz kaldığı için bu defa da Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası ile kentteki ticari Sivil Tolum Kuruluş’ları devreye girdi. Sorunun çözüleceği yönünde söz verilse de şuana kadar her hangi bir firmaya KDV iadesi yapılmadı.

Vergi Dairesi’ne başvurular sonuçsuz

İddiaya göre mükellefler, KDV iadesini geri almak için defalarca yeminli müşavirler aracılığıyla kentteki Vergi Dairesi’ne başvuruda bulundu. Fakat her seferinde müşavirlere “dosyada eksiklik var, rapor formatı mevzuata uygun değil” şeklinde geri çevrildi. Diyarbakır Vergi Dairesi’ndeki bürokrasiye takılan firmalarda ise üretim aksaklığı yaşanıyor.

Büyük bir mali yükle karşı karşıyalar

Diyarbakır’da ilk kez KDV iade dosyalarında gecikme yaşanmasından dolayı firmalar açığı kapatmak için bu kez de bankalara kredi başvurularında bulunuyor. Hem kredi süreçlerinin çok sıkıntılı olması hem de faiz oranlarının yüksek olmasından dolayı firmalar büyük bir mali külfetle karşı karşıya kalıyor. Oysa ki firmalar KDV’lerini zamanında alsa ham maddeyi de daha ucuza alır.

Son çare CİMER olacak

Diyarbakır Vergi Dairesi’ndeki bürokrasiden kaynaklanan bu sorunun çözülmemesi durumunda mükellefler, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’na ve CİMER’e başvuruda bulunacak.