Güneydoğu Ekspres- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde afet öncesinde, afet sırasında ve sonrasında toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin kadınları karşı karşıya bıraktığı riskler ve hak ihlallerine dikkat çekmek amacıyla change.org/AfetlerdeKadin adresinde imza kampanyası başlatıldı.

Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) Başkanı Emine Erdem, 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerin, kadınlar, gençler ve çocuklar gibi kırılgan kesimleri daha çok etkilediğini belirtti.

‘Kadınlar için risk daha fazla’

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Hakları (CİSÜ) Platformu üyesi, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV) Program Koordinatörü Deniz Özkor ve Proje Koordinatörü Ayşe Tek, şöyle dedi:

“Toplumsal cinsiyet rollerine dayalı eşitsizliklerin artması, hak ve hizmetlere erişimin kısıtlı olması, cinsel sağlık- üreme sağlığı, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlılığının artması, cinsel yolla bulaşan enfeksiyon riskinin artması, gebeliği önleyici yöntemlere erişimde zorlukların yaşanması, ped, iç çamaşırı gibi ürünlere erişimin zorlaşması, şiddete karşı başvurulabilecek destek mekanizmalarına erişimin zorlaşması kadınların afet ve kriz durumlarında karşılaştığı riskler arasındadır.”

(Haber Merkezi)