“Harçlar Kanunu İle Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde son bir yılda yüzde 250 zamlanarak 3 bin 518 TL’ye yükseldiğine dikkat çekildi. DEM Parti Milletvekili Cupolo, söz konusu vergi zamlarının yurttaşın adalete erişimini engellememesi için başvuru ücretlerinin kaldırılmasını talep etti.

GEREKÇELERİNİ AÇIKLADI

Cupolo’nun kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı: 
“Türkiye Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne 1954 yılında taraf olmuş; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine bireysel başvuru hakkını 1987’de, zorunlu yargılama yetkisini ise 1990 yılında kabul etmiştir. 2004 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle de başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere, Türkiye’nin taraf olduğu temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelere, kanunların üzerinde bir değer atfedilmiştir. Temel haklarla ilgili ‘evrensel ölçütlere’ atıf yapan değişikliklerin son halkasını ise, 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun açılması oluşturmuştur.


Bireysel başvurunun uygulamaya geçirilmesiyle, kamu gücünü kullanan kişi ve kurumların sebep olduğu hak ihlallerine karşı 23 Eylül 2012 tarihinden itibaren anayasal yargı denetimi başlatılmıştır. Buna göre, 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla herkes, Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilmektedir.

Ancak bireysel başvurular, yargılama giderlerini karşılayabilecek durumda olmadığını gösteren mali durumuna ilişkin belgeler ile mevzuatta adli yardım talebinde bulunabilmek için öngörülen diğer belgeleri eklemek kaydıyla yargılama giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olması haricinde, harca tabidir ve başvuru formuna harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi zorunludur.


Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru harcı 2022 yılı için 664,10 TL iken 2023 yılında yaklaşık %250 oranında zamlanarak 1.480,40 TL olmuş ve 2024 yılı için de yine yaklaşık %250 zamlanarak 3.518,80 TL’ye yükselmiştir.
Söz konusu vergi zamlarının yurttaşın adalete erişimini engellememesi için söz konusu ‘Harçlar Kanunu İle Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu Ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ hazırlanmıştır.”

Editör: Ali Çekdar KORKMA