DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 21’inci eylem planı olan Temel Haklar Eylem Planı’nı, bugün DEVA Partisi Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna duyurdu. Babacan, anayasada Türkçe dışındaki anadillere dair de düzenleme yapılmasını savundu.

 “Hangi konuyu ele alırsanız alın, temelinde mutlaka hukuk var. Bizim, çok büyük ve çok net bir hedefimiz var; hedefimiz, tam demokrasidir" diyen Babacan'ın açıklamaları şöyle:

'ÜLKEMİZ İNSAN HAKLARININ ALACAKARANLIK ÇAĞLARINI YAŞIYOR'

"Tam demokrasiye giden yol, hak ve özgürlüklerden, eşit vatandaşlıktan geçiyor. Güçlü devlet, ayrımcılık yapmayan, haksızlığa tolerans göstermeyen, insan haklarını koruyan, herkesin güvende yaşamasını sağlayan devlettir. Şu an ülkemiz, insan haklarının alacakaranlık çağlarından birisini daha yaşıyor. Geçmişte de insan hakları ihlalleri ile öne çıkan bir ülkeydik. Vatandaş hangi hakkını kullanmaya kalksa karşısına engeller çıkıyordu. Son yıllarda ciddi bir gerilemeye tanık oluyor."

'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

"Demokrasimize sahip çıkmak adına basın özgürlüğünü güçlendireceğiz. Toplantı ve gösteri hakkına sahip çıkacağız. Mülki idare amirlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin düzenlenmesine ilişkin yasaklama yetkilerini kısıtlayarak kötüye kullanmalarının önüne geçeceğiz. Tek amacımız var; vatandaşlarımızın özgürlük alanını genişletmek. Özgürlük Türkiye’ye bol gelmeyecek, özgürlük elbisesi ülkemize çok yakışacak; bunu hepimiz göreceğiz."

'TAM DEMOKRASİ BEKA MESELESİDİR'

"Toplumsal barış ve eşitlik hedefliyoruz. Türk, Kürt, Arap, Laz, Çerkes demeden, sağcı-solcu demeden, Sünni-Alevi, inançlı-inançsız demeden herkesin eşit ve onurlu vatandaş olduğu bir Türkiye hedefliyoruz. Etnik, mezhebi, kültürel tüm çeşitliliğimizi sahipleniyoruz. Tüm Türkiye’yi tam demokrasiye davet ediyoruz. Tam demokrasi, sadece iyi niyetli bir söylem değildir, ertelenemez bir beka meselesidir."

TÜRKÇEYE EK OLARAK ANAYASAL GÜVENCE

"Biz, ülkemizde daha kapsayıcı ve kuşatıcı yeni bir vatandaşlık anlayışının geliştirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ülkede hiç kimsenin ayrımcılığa maruz kalmamasının temel dayanaklarından biri, böyle güçlü bir vatandaşlık anlayışıdır. Anayasa’mızın 66’ncı maddesini, çağımızın gereği olarak kapsayıcı bir anlayışla yeniden ele almayı teklif ediyoruz. Hak ve özgürlükler konuşulduğunda akla hemen anadili hakkının geldiğinin farkındayız, bu konuda da oldukça netiz. Herkesin anadili, anasının ak sütü kadar helaldir. Biz, bütün bu dillere aynı yakınlıktayız. Eylem planımızda bu konuya açık yer verdik. Anayasa’mızın 42’nci maddesinin de bu doğrultuda değiştirilmesini istiyoruz. Ortak ve resmi dilimiz Türkçeye ek olarak, eğitim ve öğretimde anadilinin kullanılması ve geliştirilmesi hakkının anayasal güvenceye kavuşturulması gerektiğini ifade ediyoruz. Anadilinde eğitimin önündeki engellerin de kaldırılması gerektiği söylüyoruz. Yerelden gelen talepler doğrultusunda yerleşim yerleri isimlerinin de aslına döndürülmesinin, önemli bir hedef olarak önümüzde durması gerektiğini ifade ediyoruz."

'CUMARTESİ ANNELERİNİN ACISINA SAĞIR KALMAYACAĞIZ'

"Geçmişte yaşanan hiçbir acıya kör, hiçbir feryada sağır kalmayacağız demiştim. Şimdi buna, bir ek taahhütle tekrar değinmek istiyorum. Zorla kaybetme vakaları ile ilgili somut taahhüdümüzü de şimdiden paylaşmak istiyorum. Cumartesi Annelerinin acısına kör, feryadına sağır kalmayacağız. Bu karanlığın üstüne gideceğiz. Bu kapsamda, Birleşmiş Milletler Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Uluslararası Sözleşme’yi imzalayacağız. Ceza Kanunu’muzda, zorla kaybetme fiilini müstakil bir suç olarak düzenleyeceğiz ve zaman aşımı kapsamında olmayacağını da açıkça ekleyeceğiz; bu eylemi de insanlık suçu olarak tanımlayacağız. İnsanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmaz."

'YENİDEN İŞKENCEYE SIFIR TOLERANS DİYECEĞİZ'

"Hukuk devletinin onurunu kurtaracağız. Vatandaşımızın canına sahip çıkacağız, cezaevinde yaşam hakkı ihlallerine göz yummayacağız. Kolluk gücü tarafından vatandaşımıza uygulanan onur kırıcı muameleye hiçbir koşulda müsamaha göstermeyeceğiz. İşkenceye, çıplak aramaya son vereceğiz. Neredeyse 20 yıl sonra ülkemizin aynı noktaya gelmiş olmasından hicap duyarak, yeniden ‘İşkenceye sıfır tolerans’ diyeceğiz."

DİN DERSLERİNE DÜZENLEME

"Eylem planımızda ortaya koyduğumuz net hedeflerimizden birisi de din ve vicdan özgürlüğünü güçlendirmektir. Özgürlükçü laiklik anlayışı neyi gerektiriyorsa biz onu yapacağız. Devletin tüm inançlara eşit yakınlıkta olduğu bir düzeni tesis etmeyi hedefliyoruz. Din ve inanç topluluklarının örgütlenme özgürlüğü önündeki tüm engelleri de kaldıracağız. Vakıflar ve dernekler mevzuatında yapacağımız düzenlemelerle dini toplulukları keyfi müdahalelerden koruyacağız. Kamu denetimi esas olacak ve hiçbir yapıya imtiyaz tanınmayacak. Cemevlerini ibadethane olarak tanıyacağız. Din dersleri bakımında da müfredatta düzenlemelere gideceğiz. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerini, bütün dinleri kapsayacak şekilde, nesnel ve çoğulcu bir içeriğe kavuşturacağız." (ANKA)