Veli Baltacı

Diyarbakır İş Konseyi Başkanı Mustafa Vural, Türk Telekom ve DEDAŞ gibi kurumlara Karacadağ’da Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması için arazi verilmesi ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Konsey Başkanı Vural yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Son dönemlerde Türk Telekom ve DEDAŞ gibi kurumlara Karacadağ’da Güneş Enerji Santrali (GES) kurmak için arazi verildiği basında yer almıştır. 

2024’ten sonra yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması ile Yeşil Enerji üretmeyen firmalarımızın ihracatta önlerine engel olarak çıkacaktır. Kentimizin toprak büyüklüğü bakımından ülkenin 11’inci ili olmasına rağmen OSB büyüklüğünde maalesef 25’inci sıradadır. Ayrıca arazilerimizin neredeyse yüzde 65’i sulanabilir tarım arazisidir. Buda zaman içinde sanayi yatırımlarının ilimize gelmesi ve gelen sanayi yatırımlarının aynı zamanda harcadıkları enerji kadar Yeşil Enerji üretme zorunda olmaları mevcut arsalarımızın çok dikkatli bir şekilde kullanmamız gerçeğini önümüze koymaktadır. 

Bölgede yatırım yapan yerli veya yabancı işletme ayrımı yapmaksızın, temel kriterimiz ve odak noktamız ilimiz veya bölgemizde yatırım yapılmasıdır. Bölge kaynaklarının bölge yatırımcısına tahsisi, Diyarbakır yatırımcısına imkanların seferber edilmesi arzuladığımız ve desteklediğimiz bir tablodur. Ancak bölge kaynaklarını kullanmaktan öteye tek bir yatırırım kalemi dahi bulunmayan işletmelere kaynakların kullandırılması biz kent dinamikleri ve iş dünyasını rahatsız etmektedir. 

"Üretimi olmayan kuruluşlara arsa tahsisi yapılması imalat ve ihracatçılarımıza zarar verecektir"

Kentimizde hiçbir üretimi olmayan Türk Telekom ve DEDAŞ gibi kuruluşlara GES için arsa tahsisinin yapılması imalat ve ihracatçılarımıza büyük bir zarar verecektir.  Bunlara verilecek her arsamız yeni bir sanayicinin gelmesini ve sanayicilerimizin ihracat yapmasını engelleyecektir. Yıllar boyu yatırım çekme konusunda sorun yaşayan ilimiz gerek yeni OSB alanları gerekse de bunlara Yeşil Enerji sağlamak için kurulması gereken GES endüstri alanları ile önemli bir avantaj yakalama potansiyeli barındırırken bunun harcanmasına izin vermemeliyiz. 

Kent olarak hedefimiz 2030 yılında kent nüfusunun yüzde 5’inin Yeşil Enerji ihtiyacı giderilmiş OSB’lerde istihdam edilmesidir.  Bu konuda herkesi duyarlı olmaya ve sorumluluk almaya davet ediyoruz.”