Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) Diyarbakır şubeleri, 2021-2022 eğitim yılına ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporunu düzenledikleri basın açıklamasıyla duyurdu. Açıklama, Eğitim Sen Diyarbakır 2 Nolu Şube binasında yapıldı.

Raporu açıklayan Eğitim Sen 2 Nolu Şube Eşbaşkanı Hasan Çıtrık, Diyarbakır’da 2021-2022 yılında özel ya devlet okullarında 470 bin 99 öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini verdi. Çıtrık, eğitimde son yıllarda ticarileşmenin arttığını belirterek, “Okulların fiziki altyapı ve donanım eksikliklerinin sürmesi, kalabalık sınıflar sorunu, ikili öğretim, taşımalı eğitim, çocuk ve gençlerin dini cemaat ve vakıfların kreşlerine ve yurtlarına yönlendirilmesi, çocuklara yönelik taciz ve istismar vakalarının artması, mülakata dayalı sözleşmeli öğretmenlik ve ücretli öğretmenlik uygulamasının sürmesi, ataması yapılmayan öğretmenler sorunu gibi çok sayıda sorun, eğitim sisteminin belli başlı sorunları olarak; bu yıla da damgasını vurdu” dedi.

 ANADİL SORUNU

 Türkiye’nin kamusal, laik, bilimsel eğitim konusunda olduğu gibi, anadilinde eğitim konusundaki olumsuz sicilin ısrarla sürdürüldüğüne dikkat çeken Çıtrık, anadillerinde eğitim alamayan öğrencilerin okullarda başarısız olduklarını ve eğitim dışına itildiklerini söyledi.

Çıtrık, "Bölgemizde anadilinde eğitim görme hakkından yoksun bırakılan yüz binlerce öğrencinin yaşıtlarına göre eşitsiz bir öğrenim hayatına mecbur kaldığı; psikolojik, sosyolojik, pedagojik olarak yaşamının olumsuz etkilendiği bilinmektedir. Eğitimin tüm kademelerinde anadilinde eğitim vermek yerine hafta da iki saat seçmeli ders olarak kendisine bir lütufmuş gibi seçmeli ders olarak verilmek istenmesi samimiyetten uzak olunduğunu göstermektedir" ifadeleri kullandı.  (duvar)