Haber - Güneş Ocağa

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Amed Şubesi, Kadın Doğum Hastanesi önünde "Dünya Ebeler Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı. Meslektaşlarının Ebeler Gününü kutlan SES Amed Şube Kadın Sekreteri İlknur Ayik, sağlık politikacıları ve yöneticileri tarafından sorunlarının çözümsüz bırakıldığını söyledi.

Ayik, "Çözümsüz bırakılan sorunlarımız, her ebeler haftasında ve ebeler gününde konuşulur, mesleğimizin kutsallığı ve değeri için methiyeler dizilir, kutlamalar yapıldıktan sonra 6 Mayıs'ta sorunlarımızla baş başa bırakılırız. Evet biz de biliyoruz emeğimizin ne kadar kıymetli olduğunu. Zaten kimse bizden daha iyi bilemez ki" dedi. 

Sorunları giderilinceye kadar ses çıkarmaya devam edeceklerini belirten Ayik şunları söyledi:  "Meslek değerini ve meslek sorunları en iyi bilenler olarak sorunlarımız giderilinceye kadar SES çıkarmaya devam edeceğiz. 5 Mayıs'larda çıkardığımız bu güçlü SES, 6 Mayıs sonrasında da hiç kesilmeden devam edecek. Bizler;

İnsanca yaşamaya yetecek, yoksulluk sınırının üstünde emekliliğe yansıyacak tek kalemde ücret,

*Güvenceli istihdam

*Ebelik Yasası

*Meslek özerkliği ve mesleki statümüzün yükseltilmesi,

*Güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması

*Halk sağlığındaki rolümüz ve toplumla olan bağımızı

*Nitelikli eğitim ve nitelikli sağlık hizmeti üretim taleplerimizi

Bugüne kadar yürüttüğü mücadele pratikleri ile iktidar baskılarına rağmen hiç geri adım atmayan Sendikamız SES’le birlikte duyurmaya ve taleplerimizi elde edinceye kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

Uluslararası Ebeler Konfederasyonu’nun (ICM) dediği ve bizlerin de yıllardır şiar edindiğimiz gibi “iklim çözümü aktivistleri“ olarak

Yaşamak, yaşatmak istiyoruz!"

Muhabir: GÜNEŞ OCAĞA