Haber- Güneş OCAĞA

Güneydoğu Ekspres- Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca depremlerden etkilendiği için mücbir sebep hali ilan edilen yerlerden biri olan Diyarbakır’da Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinin son günü 31 Ekim olduğunu açıkladı.

YAPILANDIRMA DÜZENLEMESİ HANGİ İMKANLARI SAĞLIYOR?

Açıklamada, “7440 sayılı kanun ile vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçların tamamı ile bunlara bağlı gecikme zammı ve faizi yerine, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılarak hesaplanan borç ödeniyor. Düzenleme kapsamında, motorlu taşıtlar vergisi, trafik cezaları, öğrenim ve katkı kredisi gibi borçlar da yer alıyor. Dava konusu yapılan ihtilafların (vergi tarhiyatları, vergi cezaları, idari para cezaları gibi) sulh yoluyla sonlandırılması, belirlenen yıllar için matrah artırımı ve işletme kayıtlarının düzeltilmesi imkanları da sunulmaktadır” ifadelerine yer verildi.

48 AYA KADAR TAKSİT OLANAĞI

Diyarbakır Vergi Dairesi, “Yapılandırılan tutarların peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenmesi olanağı sağlanıyor. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılıyor. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim gerçekleştiriliyor. Matrah veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya aylık dönemler halinde azami 12 eşit taksitte ödenmesi olanağı da sağlanıyor. Matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde, bu vergilerden yüzde 10 indirim yapılıyor.

Mükelleflerin bu imkan ve kolaylıklardan faydalanabilmesi için 31 Ekim 2023 tarihine kadar Başkanlığımız Vergi Dairesi Müdürlüklerine şahsen veya Dijital Vergi Dairesine (www.ivd.gib.gov.tr) online başvuru yapması gerekmektedir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezi’ nin (VİMER) 189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir” bilgisini paylaştı.