Güneş OCAĞA

Diyarbakır Emek Demokrasi ve Sağlık Platformu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talebiyle açılan davada Türk Tabipleri Birliği yönetiminin görevden alınmasına ve kayyum atamasına tepki gösterdi.

Diyarbakır Tabip Odası önünde bir çok STK ve oda temsilcisinin katıldığı açıklamada basın metnini okuyan DTO Başkanı Elif Turan, "Türk Tabipleri Birliği (TTB), 6023 sayılı yasa ile kurulmuş, Kamu kurumu niteliğindeki bir meslek örgütüdür. Seçili kurulları seçimle gelir, seçimle gider" dedi.

‘DARBE NİTELİĞİNDE’

Mahkeme kararının demokrasiye darbe niteliğinde olduğunu belirten Turan, şunları söyledi: "30 Kasım 2023 tarihinde, AKP iktidarında bir ilk daha yaşanarak TTB Merkez Konseyi üyeleri, mahkeme kararıyla görevden alındı. Bu karar demokrasiye darbe niteliğindedir. Belediyelere kayyum atandığı, seçilmiş milletvekillerinin hapiste olduğu ve seçilmiş meslek örgütlerinin yöneticilerinin görevlerinden uzaklaştırıldığı rejimler demokratik rejim olarak adlandırılamaz. Bu kayyum uygulamaları, darbe dönemlerinin yöntemidir. "

"TTB, sadece Merkez Konseyi üyeleri ile sınırlı bir meslek örgütü değildir" diyen Turan, "TTB, tüm üyelerinin bütünlüğü içinde var olan, mücadelesini de tüm üyeleri ile birlikte yürüten bir örgüttür. Şubat depremleri bunun en sıcak örneğidir. TTB sadece sağlık ortamının düzenlenmesi ve sağlık politikalarının geliştirilmesi için değil; aynı zamanda toplum sağlığı ve onun için şart olan özgürlük, demokrasi, adalet gibi kavramlar için de mücadele eden bir örgüttür" dedi.

CEZANIN ASIL SEBEBİ

Turan, şöyle devam etti: "Varlık sebebi insanı yaşatmak ve sağlığını koruyup geliştirmek olan hekim meslek örgütü TTB’nin, yıllardır Kürt sorununun barışçıl-demokratik yollardan çözümünü savunması, ‘nükleer ve kimyasal silahlara, mayınlara, bireysel silahlanmaya’ karşı durması ve dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde ‘Savaş bir halk sağlığı sorunudur’ demesi bu kararın alınmasına yol açmıştır. Toplumun yaşam ve sağlık hakkını; emek, demokrasi, insan hakları ve hekimlik değerlerini savunan TTB'nin yanındayız. TTB Susturulamaz!"

Editör: Fuat BULUT