DİYARBAKIR - 2009 yılından bu yana eczacılarla ilgili bölümü değiştirilmeyen ilaç fiyat karlıklarıyla güncellendi fakat bu güncelleme beraberinde birçok tepkiyi de dile getirdi. Diyarbakır Eczacı Odası Başkanı Mahmut Sert, meslektaşları tarafından gösterilen tepkilerin nedenlerini kamuoyu ile paylaştı.

Başkan Sert tepkileri şöyle sıraladı:

1-Eczane ekonomileri günümüz ekonomik şartlarında sürekli olarak geriye gitmektedir. Eczanelerimizin personel maaşları, faturaları, kiraları gibi giderleri sürekli artarken bu ekonomik koşullara dayanmamızı sağlayacak herhangi bir iyileştirme yapılmamıştır. Ülkemizde 29 bine yakın eczane ve aileleriyle birlikte 300 bini aşkın eczacı ayakta kalmaya çalışmaktadır. Eczanelerimizin yarısı kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır.

2-Güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi ile eczacılık hizmetlerine ilişkin iki farklı düzenleme yapılmıştır. Bunlardan ilki ilaçlara yapılan fiyat artışıdır. 6,29 olan döviz kuruna göre ayarlanan ilaç fiyatları, 7.86 döviz kuruna göre güncellenerek yüzde 25 oranında artış yapıldı. Kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirmeliyiz ki ilaç fiyatlarına gelen zammın eczane ekonomilerinin iyileştirilmesi ile herhangi bir ilgisi yoktur. Aksine ilaç fiyatları arttıkça eczane kâr oranları azalmaktadır. Güncel döviz kuruna uymayan ilaç fiyat artışı, piyasada ilaç yokları gibi sorunların önüne geçmeyecek tam tersine var olan sorunların aynı şekilde devam etmesine neden olacaktır.

Eczane kârlılıklarıyla ilgili iyileştirme yapılsın

3-Bizlerin talebi ilaç fiyat artışı değil, eczane kârlılıklarıyla ilgili iyileştirme yapılmasıdır. Eczacı karlılığına kademelere göre yüzde 1 ila 3 arası iyileştirme yapıldı. Ancak bu düzeltme, beklentilerimizin ve günümüz ekonomik koşullarına uyum sağlamanın çok uzağındadır. Bu değişikliğin eczane ekonomilerine yansımasına örnek vermek gerekirse, maalesef bu ay yapılacak personel ücret artışlarını dahi karşılamaz haldedir.

4-Günümüz koşullarına hiçbir şekilde uyum sağlamayan güncellemeye göre eczanelerimizin mevcut kar oranları, işletme giderlerimizi bile karşılayamaz durumdadır. Eczanelerimizin toplum sağlığına katkı vermeye devam edebilmeleri, maddi kaygılar içinde boğulmadan mesleklerini yapabilmeleri için karlılık oranlarının Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü şekilde düzenlenmesi şarttır. Göstermelik şekilde güncellenen İlaç Fiyat Kararnamesi, günümüz koşulları ile kıyaslandığında eczanelerimizin ayakta kalması mümkün değildir.

5-Eczane ekonomilerine yönelik yapılan bu iyileştirmenin gerçekçi bir hale getirilmesi için yeni çözüm yolları bulunması gerektiği de ortadadır. Çünkü eczacıların hak ettikleri bu değildir. Eczane ekonomilerine yönelik yapılan iyileştirmenin, 13 yıllık geçmiş de gözetilerek, 13 yıllık maliyet artışı, gelir erimesi dikkate alınarak gerçekçi bir hale getirilmesi için yeni çözüm yolları bulunması gerekmektedir. Birçok platformda ifade ettiğimiz gibi, eczacılar sadece hak ettiklerini istemekte ve bunu da sağlık sisteminin sürdürülebilirliği için talep etmektedir.”