GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
S.S. Diyarbakır Sebze Hali İşletme Kooperatifinin Yönetim Kurulu, 2023 yılı Olağan genel kurulu toplantısını 13.06.2024 günü saat 13.00”te Yeni Sebze Hali Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda aşağıdaki gündemle yapılmasına karar vermiştir.
Toplantının yukarıdaki gün ve saatte yapılmaması durumunda ikinci toplantı 24.06.2024 günü saat 13:00’ te aynı adreste yapılacaktır.
GÜNDEM
1. Açılış ve yoklama
2. Divan seçimi
3.2023 yılı Yönetim Ve Denetim Kurulu raporlarının okunması ve görüşülmesi
4. 2023 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
5. Mevcut Yönetim ve Denetim kurullarının ibrası
6.Yeni yönetim ve denetim kurulu üyelerinin 4. yıllığına seçilmesi
7. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi.
8. Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması
9.Kooperatif Anasözleşmesi intibak ve 6., 7., 8., 10., 23., 28. ve 46. Maddelerindeki değişikliklerin oylanması.
10. Kapanış

#ilangovtr Basın No ILN02029482