Karasal yayın lisansı ve sıralama ihalesi yönetmeliği yayımlandı

Haber Merkezi

2013 yılında yapılan fakat o dönem yargıda etkili olan FETÖ’cülerin müdahalesiyle iptal edildiği öne sürülen karasal sayısal yayın sıralama ihalesi yeniden yapılacak.

 

Timetürk'ün haberine göre, RTÜK Karasal Yayın Lisansı ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin 23.12.2018 tarihli sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikle, karasal ortamdan radyo ve televizyon yayınları için ayrılmış olan frekans bantları üzerinden ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde kamuya yönelik yapılan yayın hizmetleri belirlendi. Buna göre, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar yayın lisans türünü Üst Kurulun izniyle değiştirebilecek, yayın türünün değiştirilmesine ilişkin şartlar Üst Kurul tarafından belirlenecek.Üst Kurul tarafından medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara verilecek yayın lisans belgesinde yayının tipi, türü ve tekniği açıkça belirtilecek.

 

İhale tarihinden en az 70 gün önce ilan edilecek

Yönetmelikte sıralama ihalesi, özel medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara karasal yayın lisanslarının verilmesi amacıyla yeterlilik belgesi verilmesi ve bu belgeyi almış isteklilerin sıralanarak radyo frekansı ve/veya multipleks kapasitesi tahsisine hak kazandığını gösteren ve Üst Kurul onayı ile tamamlanan işlemler olarak tanımlandı.

 

İhale tarihinden en az 70 gün önce ilan edilecek

Sıralama ihalesi, asgari yayın lisans ücretleri üzerinden her yayın lisans tipi ve tekniği için ayrı ayrı teklif almak suretiyle yapılacak. İhale sonucuna göre karasal yayın lisansı alacak kuruluşlara radyo frekansı ve multipleks kapasitesi tahsisi yapılacak. İhale sonucunda, ihaleye katılan ve teklif veren kuruluşlar verdikleri en son teklif bedeli esas alınarak sıralanacak. Televizyon yayın lisansı için başvuru yaptığı lisans tipi ve tekniğine göre her bir verici yerindeki multipleks kapasitesi ile set üstü kutu veya tümleşik alıcı cihazlarındaki sıralama numarasını seçme önceliği verilecek. Sıralama ihalesi, ihale tarihinden en az 70 gün önce Resmi Gazete'de bir defa ilan edilecek. İhale ilanı Üst Kurulun internet sitesinde yayınlanacak. Sıralama ihalesi şartnamesi ve ekleri Üst Kurul tarafından hazırlanacak.

 

Komisyonda yedi asil ve yedi yedek üye

Sıralama ihalesinde muhammen bedel olarak esas alınacak asgari yayın lisans ücretleri, frekans planları esas alınarak kapsanan nüfus, yayın lisans tipi ve tekniği baz alınarak Üst Kurul tarafından belirlenecek. Sıralama ihalesine, radyo ve/veya televizyon yayın şirketi olarak kurulan, radyo ve/veya televizyon yayıncılık alanında ihale tarihi itibarıyla en az bir yıl faaliyette bulunan, ihale şartnamesinde belirtilen ön şartları yerine getiren medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar başvurabilecek.

 

Başvuru dosyalarını iki komisyon üyesi teslim alacak

Yayıncılık faaliyeti ile ilgili hususların belirlenmesinde Üst Kurul kayıtları esas alınacak. Kuruluşlar, radyo ve televizyon için ayrı ayrı olmak üzere ulusal, bölgesel ve yerel yayın lisans tipleri için yapılacak sıralama ihalelerine başvurabilecek ve lisans tiplerinden sadece biri için lisans alabilecek. Sıralama ihaleleri ulusal, bölgesel ve yerel sırayla yapılarak, ihale üzerinde kalmayan kuruluş sonraki ihalelere katılabilecek. İhale üzerinde kalan kuruluşlar hiçbir şekilde sonraki ihaleye katılamayacak. Sıralama ihalesi komisyonu, Üst Kurul tarafından Üst Kurul personeli arasından görevlendirilecek biri başkan olmak üzere yedi asil ve yedi yedek üyeden oluşacak. Komisyon üyelerinden en az üçü Üst Kurul uzmanları arasından seçilecek. İhale başvuru dosyaları, en az iki komisyon üyesi tarafından teslim alınacak. Sıralama ihalesi başlangıcından itibaren tahsisler tamamlanıncaya kadar sıralama ihalesi ile ilgili iş ve işlemler sıralama ihalesi komisyonunca yerine getirilecek.

 

Asgari yayın lisans ücretinin yüzde 10'u oranında geçici teminat

Sıralama ihalesine katılan medya hizmet sağlayıcı kuruluşu yani isteklilerden, lisans tiplerine göre asgari yayın lisans ücretinin yüzde 10'u oranında geçici teminat alınacak. Teminat olarak tedavüldeki Türk parası, bankaların verecekleri süresiz teminat mektupları, devlet tahvilleri ve Hazine bonoları, devlet ihalelerinde kabul edilen diğer değerli kağıtlar kabul edilecek. Yayın lisansı verilmesinden önce, sıralama ihalesi üzerinde kalan kuruluşlardan ihale sonucu oluşan bedel üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde 25 oranında kesin teminat alınacak.Verilen süre içinde kesin teminatı vermeyen kuruluşlar lisans alma ve multipleks tahsisi hakkından vazgeçmiş sayılacak ve bunların geçici teminatları irat kaydedilecek.

 

Yayın lisans ücretinin ödenmesi

Sıralama ihalesi sonucu oluşan yayın lisans ücretleri, birinci taksiti lisans belgesinin verilmesinden önce ödenmek koşuluyla kalan taksitler takip eden her yılın şubat ayının son gününe kadar on eşit taksitte ödenecek. Yayın lisansı verilmesi için kanunda ve yönetmelikte aranan şartlardan birinin kaybedilmesi halinde, ilgili medya hizmet sağlayıcı kuruluşa gerekli şartları yerine getirmesi için 30 günlük süre tanınacak. Verilen süreye rağmen istenen şartları yerine getirmeyen kuruluşun yayınları 3 ay süreyle durdurulacak. Bu süre zarfında şartın yerine getirilmemesi halinde ise ilgili kuruluşun karasal yayın lisansı iptal edilecek. RTÜK, 2013 yılında ulusal, bölgesel ve yerel ölçekte karasal televizyon yayınları için kanal tahsisi ihalelerini gerçekleştirmiş ancak bu ihaleler idare mahkemeleri ve Danıştay tarafından iptal edilmişti. RTÜK, yargı kararlarının gerekçeleri doğrultusunda değişiklikler yaparak bugün yürürlüğe giren yönetmeliği hazırladı.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol