Kürtlerin kökeni, tarih boyunca birçok efsane ve hikayeyle zenginleştirilmiştir. Bu efsaneler, Kürtlerin hangi peygamberin soyundan geldiği ve nasıl bir kökene sahip oldukları konusunda merak uyandırıcı detaylar sunar. Yahudi inancına göre Kral Süleyman'ın cin hizmetçileriyle başlayan hikaye, Firdevsî'nin Şehnâme'sinde Demirci Kawa'nın isyanına kadar uzanır. Ayrıca, Osmanlı dönemi seyyahı Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de Kürtlerin kökenine dair ilginç bir efsane yer almaktadır. Peki, Kürtlerin soyu hangi peygambere dayanır? İşte Kürtler’in soyuna dair merak edilenler…

Kürtlerin Soyu Hangi Peygambere Dayanır 2

KRAL SÜLEYMAN VE CİNLERİN EFSANESİ

Yahudi inancına göre, Kürtlerin kökeni Kral Süleyman'ın cin hizmetçilerine dayanır. İnanışa göre Kral Süleyman, haremi için beş yüz güzel cariye getirmeleri için cinlerini Avrupa'ya gönderir. Ancak, cinler geri döndüklerinde Kral Süleyman'ın öldüğünü duyarlar ve Zagros Dağları'na yerleşirler. Burada getirdikleri kadınlarla evlenirler ve güzellikte, güç ve kuvvette eşine rastlanmayan çocukları olur. Bu çocuklar Kürt olarak adlandırılır.

Kürtlerin Soyu Hangi Peygambere Dayanır 3

DEMİRCİ KAWA VE DEHAK'IN SONU

Firdevsî'nin Şehnâme'sine göre, Dehak adlı zalim bir hükümdar, omuzlarında beliren iki yılan başını insan beyinleriyle besler. Halk, bu zulümden kaçmak için dağlara sığınır ve zamanla çoğalırlar. İçlerinden Demirci Kawa, bu zulme karşı isyan eder. Kawa'nın etrafında toplanan halk, Dehak'ı tahttan indirir ve Kawa yeni kral olarak seçilir. Bu halk, Kürtlerin başlangıcını oluşturur.

Kürtlerin Soyu Hangi Peygambere Dayanır 4

EVLİYA ÇELEBİ'NİN KÜRT KÖKENİ EFSANESİ: NUH'UN GEMİSİNDEN SİLVAN'A

Osmanlı döneminde Evliya Çelebi, Kürtlerin kökeni hakkında Ermeni tarihçi Migdisî'den öğrendiği bir efsaneyi aktarır. Nuh Tufanı'ndan sonra inşa edilen ilk kasaba olan Cudi kasabası, Kürtlerin atası olarak kabul edilen Melik Kürdim tarafından yönetilir. Melik Kürdim, Silvan'a yerleşir ve burada kendi dilini konuşan bir nesil oluşturur. Bu dil, günümüzde Kürtçe olarak bilinir.

Kürtlerin kökenine dair anlatılan efsaneler, tarihi ve kültürel zenginliklerin birer yansımasıdır. Yahudi inancından Firdevsî'nin destanına ve Evliya Çelebi'nin seyahatnamesine kadar uzanan bu hikayeler, Kürtlerin kökenini ve tarihini anlamak için değerli ipuçları sunar. Her biri, Kürtlerin zengin ve çeşitli kültürel mirasını daha derinlemesine keşfetmemizi sağlar.

Kaynak: Wikipedia