Psikiyatri Uzm. Dr. Sivi Kuci, öfke kontrol bozukluğunun stres, aile problemleri, zayıf iletişim becerileri, finansal sorunlar, depresyon, sevilen birinin kaybı, madde ve alkol kullanımı gibi sebeplerden kaynaklanabileceğini belirterek, öfkenin altında yatan sebeplerden birinin de epilepsi hastalığı olabileceğini söyledi.

Psikiyatri Uzm. Dr. Sivi Kuci, sosyal yaşamı olumsuz etkileyen öfke sorununa yönelik açıklamalarda bulundu. Kuci, öfke kontrol bozukluğunun stres, aile problemleri, zayıf iletişim becerileri, finansal sorunlar, depresyon, sevilen birinin kaybı, madde ve alkol kullanımı gibi sebeplerden kaynaklanabileceğini belirterek, öfkenin altında yatan sebeplerden birinin de epilepsi hastalığı olabileceğini belirterek, “Aslında öfkenin kendisi bir bozukluk olarak kabul edilmese de kişi öfke belirtilerini kontrol edemez hale geldiğinde veya bu belirtiler tehlikeli davranışlarla sonuçlandığında, öfke kontrol bozukluğu olarak kabul edilir” değerlendirmesini yaptı.

Kişinin öfke kontrolünü sağlayamaması durumunda uzman yardımı alması gerektiğini ifade eden Kuci, “Arkadaşlarınız veya aile üyeleriniz, öfke probleminiz olduğunu düşündüklerini veya davranışlarınız nedeniyle sizden uzaklaştıklarını söylüyorlarsa, öfke nedeniyle iş arkadaşlarınızla anlaşmazlıklarınız oluyorsa, çoğu zaman kızgın hissediyorsanız, kin besliyorsanız veya sürekli intikam almayı düşünüyorsanız, öfkeliyken saldırgan oluyorsanız ya da saldırgan olmayı düşünüyorsanız profesyonel yardım almalısınız” ifadelerini kullandı.

“Öfke farklı şekillerde dışa vurulabilir”

Öfkenin farklı şekillerde kendini gösterebileceğini belirten Güven Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nden Uzm. Dr. Sivi Kuci Kuci, “Bireyin öfkeyle ilgili inançları ve kendisinin nasıl davranması gerektiği yönündeki algısı, öfkenin dışavurum biçimini etkileyebilir. Öfke genellikle üç yoldan biriyle ifade edilir: içe yönelmiş, dışa yönelmiş veya pasif İçe yönelmiş öfke, bireyin kendisine yönelttiği öfkedir. Kendisi hakkında olumsuz konuşmayı ve genellikle olaylar (gerçek veya algılanan) için kendini suçlamayı içerir. Bazı kişiler öfkesinden kaynaklanan zararlı davranışları için bir ‘ceza’ biçimi olarak, kendilerini mutlu edecek şeylerden mahrum bırakabilir. İçe yönelmiş öfke tezahürünün diğer örnekleri arasında izolasyon (kendini soyutlama) ve kendine zarar verme sayılabilir” diye konuştu.

Dışa yönelmiş öfkenin ise bariz bir öfke belirtisi gibi görünen davranışlar olduğunu dile getiren Kuci, “Bu davranışlar genellikle bağırmak, küfretmek, bir şeyleri kırmak veya başkalarına fiziksel veya sözlü olarak tacizde bulunmayı içerir. Pasif öfke ise, kişi tarafından memnuniyetsizliğini ifade etmek için dolaylı veya gizli yollar kullanılarak sergilenir. Pasif öfke gösteren bir kişi alaycı olabilir, kaba sözler söyleyebilir, somurtabilir veya sessiz kalabilir” dedi.

Kuci, Öfkenin; stresi, aile problemleri, zayıf iletişim becerileri, finansal sorunlar, depresyon, madde ve alkol kullanımı ya da yastan kaynaklanabileceğini ifade ederek, “Diğer yandan epilepsi gibi bazı beyin hastalıkları öfke kontrol bozukluğuna sebep olabilir. Epilepsi hastalığının bazı türleri tipik olarak bayılmalarla değil de öfke patlamalarıyla seyreder. Eğer tedavi edilmezse çocukta davranış sorunları gelişebilir. Son olarak da psikiyatride ‘Epileptik Karakter’ dediğimiz bir tipleme vardır. Bu kişiler bazı durumlarda kendilerini kaybeder. Kendilerini ‘o an film kopuyor, gözüm hiçbir şeyi görmedi, vurdum, kırdım, sonra da pişman oldum’ diye ifade edebilir” açıklamasında bulundu.

Öfke kontrol problemleri ile başa çıkmak için öncelikle altta yatan sebebi ortaya koymak gerektiğini belirten Kuci, “Sebebe yönelik olarak terapotik bir strateji izlemek öfke sorunlarıyla kalıcı şekilde başa çıkmanıza yardımcı olacaktır. Bunlardan bazıları şunlardır; medikal tedaviler, bilişsel davranışçı terapi, iletişim becerilerini geliştirme ve grup terapisi” ifadelerine yer verdi.

Öfke problemini ilaçla tedavi etmenin de mümkün olduğu bilgisini veren Kuci, “Tedavi programlarının amacı, sonunda hastayı kendi kendine yeterli hale getirmektir. Reçeteli ilaçların öfke sorunlarınızda size yardımcı olup olmayacağı konusunda bir ruh sağlığı profesyoneline başvurmalısınız. Potansiyel yan etkileri ve bağımlılık risklerine özellikle dikkat edilmelidir. İlaçların amacı iyileşmenizi tamamlamaktır, zorlaştırmak değil” İfadelerini kullandı. (İHA)