Ankete katılan kişiler arasında finansal mutluluğun maliyetini belirlemek adına ortaya çıkan ortalama rakam 1,2 milyon dolar olarak belirlenmiş. Bu miktar, ankete katılan Amerikalıların finansal mutluluk için ideal gördükleri servetin bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor.

Bu durum, belirli bir miktardaki servetin insanlar arasında mutluluğun anahtarı olarak algılandığını gösteriyor. Ankete katılan her 10 kişiden 7'si, "Para tüm sorunları çözer" düşüncesini paylaşıyor.

Amerikalıların iyi bir maaş beklentisi yılda ortalama 285 bin dolar olarak belirlenmiş. Bu miktar, yaklaşık olarak 8 milyon Türk Lirasına denk gelmektedir. Ankete katılan kişiler arasında Y kuşağının beklentisi ise yılda 500 bin doları aşıyor. En düşük maaş beklentisi ise yılda 130 bin dolar olarak belirlenmiş ve bu rakam X kuşağına ait katılımcıların beklentisini yansıtıyor.

Anket katılımcıları arasında mutluluğa giden yol olarak gününde ödenen faturalar, borçsuz yaşam ve günlük lüks harcamalar ön plana çıkıyor. Sonuçlar, maddi refahın ve finansal güvenin insanlar arasında genel bir mutluluk kaynağı olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Editör: Beritan KAYA