ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Yeri, özellikleri, muhammen kira bedelleri ve teminat miktarları yukarıda belirtilen vakıf gayrimenkuller 2886 sayılı Yasanın 45. vd. maddeleri gereğince açık teklif usulü ihale suretiyle sözleşme tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar kiraya verilecektir.  Takip eden yıllarda kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedelleri TUİK' ca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) 12 aylık  ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak  ve emsal, rayiç gözetilerek  artırılacaktır.

İhaleye ilişkin Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız;