T.C.DİYARBAKIR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO: 2022/780 Esas Davacı , HANDAN KOCABÜK ile Davalı , MEHMET KOCABÜK arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle; Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı MEHMET KOCABÜK'ün tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, davacı dava dilekçesinde beş müşterek çocuklarının olduğunu, davalının kendisini aldattığını, evin giderlerini karşılamadığını, kendisine ve müşterek çocuklara şiddet uyguladığını ,dört sene evi terk ettiğini, davalının nerede olduğunu bilmediğini, bu sebeplerle müşterek konutun kendisi ve müşterek çocuklara tahsisini, davalının adına kayıtlı mal paylaşımı yapılmasını, müşterek çocukların her biri için 500 TL, kendisi için 2.500 TL tedbir nafakası, dava sonunda iştirak ve yoksulluk nafakası olarak devamını, 100.000 TL maddi, 250.000 TL manevi tazminat, adli yardım talebinin kabulünü, yargılama giderlerinin davalı üzerine bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.Davaya tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta kesin süre içerisinde cevap verebileceğiniz, cevap vermediğiniz takdirde davayı tümden inkar etmiş sayılacağınız, HMK.nun 139/1 maddesi gereğince belirlenen 12/02//2024 günü saat 14:00'da yapılacak ön inceleme duruşmasında hazır olmadığınız taktirde diğer tarafın davayı takip etmemesi durumunda dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, iş bu ilanen tebliğin yapıldığı tarihten itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgeler için gereken açıklamayı yapmanız, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve yokluğunuzda hüküm verileceği hususu, 43168041232 T.C. Kimlik numaralı, Ramazan ve Süheyla oğlu 10/07/1977 doğumlu DAVALI MEHMET KOCABÜK'e tebligat yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01948729