Tarihi Kapanca Sokak'ta yer alan Zeliha Hanım Çeşmesi, 1783 yılında hayırsever Zeliha Hanım tarafından yaptırıldı. Bir binanın istinat duvarına gömülü halde bulunan çeşme, uzun yıllar bölgedeki vatandaşların su ihtiyacını karşıladı. Susayan herkesin durak noktası olma özelliğini taşıyan 241 yıllık Zeliha Hanım Çeşmesi, 3 Temmuz 1987'de İstanbul 2 nolu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'nun kararıyla tescillendi.

Tarihi çeşmenin kitabesinde ise, "Maşallah. Bu çeşme haznesi tecdidin eyleyen merhum İnce El-Hac Mehmed Ağa zevcesi Zeliha'dır. Deyince besmele her derde ider derman. Hayat-ı cümle-i eşya kamu mine' l-ma' dır. Sene Hicri 1198 Miladi 1783" ifadeleri yer alıyor. 

Kaynak: İHA