99 yıl önce bugün Şeyh Said ve 46 arkadaşı Şark İstiklal Mahkemesi tarafından Diyarbakır Dağkapı Meydanında idam edildi.

idam sehpasındayken son isteği sorulan Şeyh Said, kağıt kalem isteyerek şunları yazar: "Benim bu değersiz dallarda asılmama pervam yoktur. Muhakkak ki mücadelem Allah ve dini içindir." Ardından kelime-i şehadet getirerek idam edilir.

Şeyh Said Meydan1

Şeyh Said’le birlikte 46 dava arkadaşı da idam edilir. 29 Haziran 1925’te idam edilen dava arkadaşlarının isimleri ve görevleri şu şekilde:

1. Şeyh Said Efendi K.S (Palulu, Nakşibendi Tekkesi Şeyhi)

2. Melekanlı Şeyh Abdullah (Solhan’lı, Varto ve Muş Cephesi Kumandanı)

3. Kamil Beg (Tokliyanlı Halid Beg’in oğlu, aşiret reisi, Varto cephesinde görevli)

4. Baba Beg (Kamil Beg’in kardeşi)

5. Şeyh Şerif (Elaziz Cephesi Kumandanı, Palu/Gökdereli)

6. Fakih Hasan Fehmi (Darahini İnzibat Kumandanı ve Geri Hizmetler Amiri, Modanlı, Zıktê aşiretinden)

7. Hacı Sadık (Genç/Valêrli, Genç mıntıkasında görevli)

8. Şeyh İbrahim (Çanlı, Çapakçur Müftüsü)

9. Şeyh Ali (Harput cephesinde görevli)

10. Şeyh Celal (Harput cephesinde görevli)

11. Şeyh Hasan

12. Mehmet Beg (Diyarbakır ve Lice cephelerinde müfreze kumandanı)

13. Mustafa Beg (Hani eşrafından)

14. Salih Beg (Hani eşrafından)

15. Şeyh Abdullah (Çanlı, Çapakçur cephesinde görevli)

16. Şeyh Ömer

17. Şeyh Adem (Hanili)

18. Kadri Beg (Madenli, Maden inzibat Kumandanı)

19. Molla Mahmud (Piranlı, Maden cephesinde görevli)

20. Şeyh Şemseddin (Silvan Cephesi Kumandanı)

21. Şeyh İsmail (Diyarbakır/Termil köyünden)

22. Şeyh Abdüllatif (Diyarbakır/Termil köyünden)

23. Molla Emin (Melekanlı Şeyh Abdullah’ın müridi, Balikanlı, Varto cephesinde görevli)

24. Ali Arab Abdi Beg (Çapakçur cephesi)

25. Mehmet Beg (Varto cephesinde görevli, Kargapazarlı Halil Beg’in oğlu)

26. Süleyman Beg (Şeyh Serif’in katibi, Sinikli Jandarma Hasan Beg’ın oğlu)

27. Molla Cemil (Genc/Musyanlı, Palu ve Elaziz cephesinde görevli)

28. Süleyman Beg (Bingöl/Az Asireti Reisi Ömer Beg’in oğlu)

29. Süleyman Beg (Şerif Beg’in oğlu, Kiği cephesinde görevli)

30. Tahir Beg (Fakih Hasan Fehmi’nin katibi)

31. Mahmut Beg (Hanili Mustafa Beg’in oğlu)

32. Şeyh Ali (Seyh Musa’nın oğlu, Varto cephesinde görevli)

33. Hacı Halid (Balikan’lı, Varto cephesinde görevli)

34. Timur Ağa (Varto cephesinde görevli)

35. Abdüllatif Beg (Hınıslı Kamil Beg’in oğlu)

36. Mehmet Beg (Muşlu, Varto cephesinde görevli)

37. Süleyman Beg (Varto cephesinde görevli)

38. Bahri Beg (Varto cephesinde görevli)

39. Şeyh Cemil (Zorabadlı)

40. Yusuf Beg (Çapakçurlu Süleyman Beg’in oğlu, Çapakçur cephesinde görevli)

41. Ali Badan Beg (Bingöl/Yamaç Asireti’nden, Çapakçur cephesinde görevli)

42. Halid Beg (Kargapazarlı, Varto cephesinde görevli)

43. Halid Beg (Nadir Beg’in oğlu, Harput cephesinde görevli)

44. Tahir Beg (Mehmet Beg’in oğlu),

45. Tayip Ali Beg (Nahiye Müdürü),

46. Çerkeş (Seyh Said’in hizmetçisi Yusuf’un oğlu),

47. Jandarma Hamid

Kaynak: Haber Merkezi