Haber-Fatma TEMEL

Güneydoğu Ekspres- 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yönelik basın açıklaması gerçekleştiren Amed Sağlık Platformu bileşenleri taleplerini sıraladı. Açıklamada, “Demokrasi olmadan sağlık olmaz” vurgusu yapıldı. Amed Sağlık Platformu adına açıklamayı okuyan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan, Türkiye tarihinin en önemli ve en kritik seçimlerinden birinin gerçekleşeceğini söyledi. Turan, “Bu kritik seçime giden süreçte iktidarın bütün muhalif odaklara yönelik her anlamda baskı uyguladığına, farklı illerde muhalefet güçlerine ve demokratik seçim ortamına yönelik saldırılar gerçekleştirdiğine tanıklık etmekteyiz. İktidarın 21. yüzyılda sağlık alanı başta olmak üzere hayatın her alanında yarattığı tahribatlar nedeniyle vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Mevcut iktidarın mimarı olduğu Sağlıkta Dönüşüm Programı, yarattığı çoklu krizlerle ömrünü uzatmaya çalışırken önce pandeminin, sonra depremin yükü altında tamamen çöktü. Depremzedelere aylardır su ve güvenli-sağlıklı barınma imkânı bile sağlan(a)madı” dedi.

“Oyumuzu demokrasi ve barıştan yana kullanalım”

Turan, Amed Sağlık Platformu olarak seçimde oy kullanacak yurttaşlara maddeler halinde önerilerde bulundu. Turan, maddeleri şöyle sıraladı:

*Oyumuza sahip çıkalım. Oyumuzu demokrasiden, barıştan, emekten, sağlıktan ve özgürlükten yana kullanalım.

 *Sağlıklı bir seçim ortamı sağlamak açısından bütün yetkiler elinde olmasına rağmen tutum almayan anlayışları oylarınızla mahkûm edelim.

*Oyumuzu kışkırtılmış sağlık talebini yaratan, hastayı tüketici/müşteri sayan politikalara son verecek, hastalara yeterli süre ayıracak düzenlemelerle, niteliği önceleyen çalışma koşulları sağlayacak sağlık politikalarına sahip partilerden/ittifaklardan yana kullanalım.

 *Tercihimizi çalışanlarının değerini bilen, hakları için mücadele eden, örgütlenmenin önünü açan ve mesleklerimizi piyasaya düşmekten kurtarıp onurumuzla yapacağımız koşulları sağlayacak anlayışlardan yana kullanalım.

 *Oyumuzu kamusal bir sağlık hizmeti için sağlığa ayrılan bütün kaynakların kamu sağlık hizmetlerine ayırmayı vadedenlerden yana kullanalım.

*Tercihimizi herkes için eşit, ulaşılabilir, nitelikli, parasız ve anadilinde sağlık talep edenlerden yana kullanalım.”